Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Inloopavond Staatsliedenbuurt

Inloopavond Staatsliedenbuurt

Staatsliedenbuurt

Aanstaande maandag 4 april is er een inloopavond over het voorontwerpbestemmingsplan Staatsliedenbuurt. Deze avond vindt plaats van 18.30 tot 20.30, in het Griendencollege aan de Professor Kamerlingh Onneslaan 109 in Sliedrecht.

Tijdens deze avond is er de mogelijkheid om het bestemmingsplan in te zien en zijn er medewerkers van zowel Tablis als de gemeente aanwezig om een toelichting te geven. Ook zal de planning van het bestemmingsplan worden toegelicht.

 

Vernieuwing Staatsliedenbuurt

Voor de Staatsliedenbuurt is de komende jaren een vernieuwing van de woningvoorraad en de openbare ruimte voorzien. Om te zorgen dat de wijk toekomstbestendig wordt, is een ingrijpende en grootschalige aanpak van de wijk nodig. Concreet betekent dit dat in het westelijke deel van de Staatsliedenbuurt een groot aantal woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw. De woningen in het oostelijke deel van de wijk worden grondig gerenoveerd. Ook de openbare ruimte zal aangepakt en verbeterd worden. De voorziene nieuwbouw in het westelijke deel van de Staatsliedenbuurt past niet binnen het vigerende bestemmingsplan Woongebied. Met een nieuw ‘Bestemmingsplan Staatsliedenbuurt’ worden de -nieuw te realiseren- onderdelen van de Staatsliedenbuurt stedenbouwkundig mogelijk gemaakt. Inmiddels is het bestemmingsplan in de voorontwerpfase gekomen en is deze op 10 maart jl. voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd voor reacties.

 

Verdere procedure

Tot donderdag 21 april 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage. Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar reactie op het voorontwerp bestemmingsplan geven. Dit kan door een reactie te sturen aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht. Als u een mondelinge reactie wilt geven, kunt u hiervoor het team VROM van de gemeente benaderen. Meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan en het indienen van een reactie vindt u hier.Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn