Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Jeugdwelzijnsbeleid: positieve kijk op jongeren

Jeugdwelzijnsbeleid: positieve kijk op jongeren

Een positieve kijk op jongeren, die ongeacht hun achtergrond gezamenlijk hun plek in Sliedrecht kunnen vinden. Dat is de belangrijkste boodschap van het nieuwe jeugdwelzijnsbeleid dat het college van B&W heeft vastgesteld. Met het beleid wil de gemeente Sliedrecht haar jongeren een plek bieden waar ze zich veilig en prettig voelen, kansen krijgen en gezond kunnen opgroeien. Een positief jeugdbeleid waarin wordt uitgegaan van kansen en mogelijkheden van jongeren. Op 16 februari wordt het nieuwe jeugdwelzijnsbeleid in de gemeenteraad besproken en op 8 maart neemt de raad een besluit.
 

Het aantal jongeren tot 25 jaar in Sliedrecht stijgt de komende vijftien jaar met ruim 5%. Deze stijging is sterker dan het gemiddelde in de Drechtsteden. In Zuid-Holland en Nederland wordt gemiddeld zelfs een daling verwacht. Wethouder Hanny Visser: "Het is daarom van groot belang dat we investeren in onze jongeren en daarmee in de toekomst van ons dorp. In het nieuws gaat het vaak over de negatieve aspecten rond jongeren. Met dit jeugdwelzijnsbeleid willen we met dat imago afrekenen en juist een positief beeld neerzetten."

 Interactie

Het jeugdwelzijnsbeleid is samen met jongeren en professionals tot stand gekomen. Het afgelopen jaar is er veel contact geweest tussen hen en de gemeente. De inhoud is dan ook grotendeels van hen afkomstig. Het is zeker niet de bedoeling dat deze interactie stopt als het beleid is vastgesteld. Ook in de toekomst worden jongeren gestimuleerd mee te blijven denken, doen en participeren. Huidige en nieuwe ontwikkelingen worden hierbij niet uit het oog verloren. Kenmerkend voor jongeren is dat zij snel veranderen. Het beleid, dat geldt tot 2021, zal dan ook jaarlijks met jongeren en professionals worden geëvalueerd.


Visie uitdragen

De komende jaren wordt de visie breed uitgedragen. De inspanningen moeten ertoe leiden dat jongeren een plek krijgen en behouden op het gebied van educatie en werk. Een plek waar ze meedoen, meer bewegen, kunnen rekenen op een vertrouwde en mediawijze omgeving, er een bekend aanbod van activiteiten is en een levendig Sliedrecht wordt gestimuleerd. Enkele voorbeelden die reeds zijn ingezet binnen de gemeente Sliedrecht zijn het project Handen uit de Mouwen, Social Brokers, de combinatiefunctionarissen en het jeugdlintje.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn