Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Keuze voor ontsluiting Benedenveer-Noord aan Craijensteijn

Keuze voor ontsluiting Benedenveer-Noord aan Craijensteijn

Het college van B&W heeft gekozen voor het aanleggen van een weg vanaf de Craijensteijn naar de locatie Benedenveer-Noord. Hier wordt onder andere een nieuwe sportaccommodatie gebouwd. Met deze weg wordt de sportaccommodatie en omliggende bebouwing goed bereikbaar. Te zijner tijd wordt de doorgang van de Craijensteijn naar de Parallelweg voor auto's onderbroken, zodat dit kruispunt overzichtelijker en veiliger wordt. Vooral de fietsveiligheid wordt daarmee een stuk verbeterd.


Onder andere tijdens inloopavonden rond het bestemmingsplan Benedenveer-Noord is door omwonenden aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie. Het verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng heeft daarom zeven varianten voor ontsluitingswegen onderzocht. De conclusie is dat bijna alle varianten binnen de geldende normen mogelijk zijn. De opties Parallelweg en Prinsenweer/Craijensteijn bleken ruimtelijk het minst ingrijpend en verkeerskundig het meest logisch.


Keuze

Uiteindelijk is de keuze gevallen op de ontsluitingsweg aan de Craijensteijn ter hoogte van de Prinsenweer. Dit is de meest logische plek voor een weg naar de sportaccommodatie, waarbij verkeerd rijden wordt voorkomen. Ook wordt de doorstroming van het verkeer op de Craijensteijn zo min mogelijk gehinderd. Daarnaast zou een ontsluiting via de Parallelweg het kruispunt Craijensteijn/Parallelweg extra belasten en hierdoor minder veilig maken.
Het bestemmingsplan Benedenveer-Noord is op 27 oktober 2015 vastgesteld door de gemeenteraad. De plannen voor de ontwikkeling van de sportaccommodatie zijn bekend, de invulling van het naastgelegen gebied is nog flexibel. Volgens planning zal de sportaccommodatie in het voorjaar van 2017 worden geopend.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn