Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Nieuwe visie sociaal gebied: Diana op bezoek bij het Jeugdteam en het Wmo-team

Nieuwe visie sociaal gebied: Diana op bezoek bij het Jeugdteam en het Wmo-team

De gemeente Sliedrecht werkt de komende maanden aan een nieuwe visie op het sociaal gebied van zorg en ondersteuning. Omdat beleid niet vanachter een bureau gemaakt wordt, loopt Diana Vonk van de gemeente Sliedrecht in de komende periode mee met professionals. Zij voert gesprekken om te leren wat er in de praktijk juist heel goed werkt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.


Vandaag deel 1: De basis is op orde!


Ik heb de afgelopen periode al verschillende overleggen bijgewoond en gesprekken met professionals uit het Wmo-team en het Jeugdteam gevoerd en het doet me goed om het volgende te kunnen concluderen: de basis is in het sociale domein is op orde. En dan heb ik het over de basis voor de ondersteuning en zorg voor inwoners van Sliedrecht die dat nodig hebben. Sliedrecht heeft diverse toegangen waar onze inwoners terecht kunnen met vragen, zoals het Wmo-loket (Wmo-team) en het Centrum voor Jeugd en Gezin (Jeugdteam). Ik zie betrokken en enthousiaste professionals die elkaar weten te vinden. Er is de afgelopen jaren hard gewerkt om de nieuwe taken en verantwoordelijkheden op het gebied van de Wmo en Jeugdzorg vorm te geven. En er is een drive om het nóg beter voor onze inwoners te organiseren.

Basis verder uitbouwen


Om een bekend spreekwoord aan te halen: een goed begin is het halve werk. Maar dat wil niet zeggen dat we nu achterover gaan leunen. We gaan de basis natuurlijk verder uitbouwen. Sterker nog, we gaan nog een stapje verder. Maar daarover meer in een volgende blog.
Ik heb het in déze blog over onze nieuwe visie op zorg en ondersteuning die we sámen met professionals ontwikkelen. Wat houdt dit precies in? Om te beginnen een mooie kans om als gemeente te kijken op welke manier we onze sociale structuur het beste vorm kunnen geven, maar ook een geweldige uitdaging. De gemeente heeft namelijk te maken met kleinere budgetten voor ondersteuning en zorg aan onze inwoners.  Dat is nu eenmaal zo. Maar niemand in Sliedrecht mag buiten de boot vallen.


Betrokken en zorgzaam


Dat hoeft ook niet. De Sliedrechtse gemeenschap is heel betrokken en zorgzaam. Het is nu de kunst om te kijken hoe we de kracht van onze samenleving optimaal kunnen benutten. Hoe kunnen we mensen die wat voor elkaar kunnen en willen betekenen nog beter met elkaar verbinden? En hoe zorgen we ervoor dat onze mantelzorgers de juiste ondersteuning krijgen om te voorkomen dat zij uitvallen? En ook: hoe kunnen we ervoor zorgen dat de mensen met ondersteuningsvragen de weg naar ondersteuning kunnen blijven vinden? Kunnen we dit makkelijker maken en sowieso laagdrempelig houden? Lukt het ons de samenwerking tussen professionals nog verder te versterken?

Eén werkplek


Hierbij is het handig als professionals met elkaar op eenzelfde locatie zitten. Elkaar kennen helpt om vertrouwen in elkaar te hebben. Bij elkaar op een werkplek te zitten helpt om van elkaar te leren. Daarom onderzoeken we of we professionals in één gebouw onder kunnen brengen.
Deze vragen zullen de komende periode verder uitgewerkt worden. Maar, beleid maak je niet meer alleen vanachter je bureau. Juist de gesignaleerde knelpunten en kansen in de praktijk bieden handvatten voor de toekomst.
Daarom loop ik ook de komende periode nog in de praktijk met professionals mee en  voer ik gesprekken met hen om te leren wat er in die praktijk juist heel goed werkt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.
Ook uw mening is belangrijk! Daarom bent u van harte welkom op maandag 30 mei in het Griendencollege van 19.00 – 22.00 uur. Op deze avond wordt een bijeenkomst georganiseerd om met elkaar in gesprek te gaan over een goede, toekomstbestendige sociale structuur in Sliedrecht. Ook kunt u uw ideeën met mij delen via a.vonk@sliedrecht.nl  Ik ben benieuwd! Graag tot mijn volgende sociale blog!


Diana Vonk
Beleidsadviseur WEZ

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn