Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Nieuwe visie sociaal gebied

Nieuwe visie sociaal gebied

De gemeente Sliedrecht werkt de komende maanden aan een nieuwe visie op de sociale (infra)structuur. Omdat beleid niet vanachter een bureau gemaakt wordt, loopt Diana Vonk van de gemeente Sliedrecht in de komende periode mee met professionals. Zij voert gesprekken om te leren wat er in de praktijk juist heel goed werkt en waar nog verbeteringen mogelijk zijn.


Bijeenkomst


Vandaag deel 2: De kracht ligt in de samenleving

De kracht ligt in de samenleving. Dat heb ik maandagavond 30 mei aan den lijve mogen ondervinden. Zoals ik in mijn vorige blog heb aangegeven, moeten we in de toekomst meer op de kracht van de samenleving vertrouwen om de zorg en ondersteuning ook in de toekomst te kunnen blijven bieden aan de inwoners die dit nodig hebben.
Maar hoe geef je hier op een goede manier invulling aan? Dit was voor de gemeente reden om een avond over het sociale domein te organiseren voor inwoners, raadsleden, professionals uit het veld en vertegenwoordigers van (sport)verenigingen en kerken. Met een opkomst van ca. 40 mensen hebben we een hele waardevolle avond gehad en veel ideeën opgehaald. En het was fijn om (bevestigd) te zien dat de kracht inderdaad in de Sliedrechtse samenleving zit! De energie die vrij kwam, de goede ideeën en de onderlinge verbondenheid waren niet alleen waardevol voor het vervolg van het proces, maar ook hartverwarmend om te zien. Dit geeft vertrouwen voor de toekomst!


'Van dromen naar daden'

De aanwezigen werden in groepen aan het werk gezet. Om hen te inspireren vertelde  wethouder Marco Oosterwijk uit Krimpen aan de IJssel op welke manier zij de kracht uit de samenleving benutten. De praktische, concrete voorbeelden hielpen zeker mee om zelf ook 'out of the box' te denken. Aan de hand van dromen over "hoe zou sociaal Sliedrecht er in de toekomst uit moeten zien" en het ophalen van praktische ideeën over een invulling van deze dromen, kwam er veel energie los, met als ultieme droom: Je bent als inwoner van Sliedrecht trots om hier te wonen, want "in Sliedrecht kijken we naar elkaar om"
De belangrijkste ideeën die de revue passeerden om dit te bereiken, zijn:

  • Mensen (jong en oud) moeten elkaar kunnen ontmoeten en aan elkaar gekoppeld worden, vooral in de buurt. Je kunt hierbij multifunctioneel gebruik maken van ruimten en het faciliteren van buurtinitiatieven.
  • 'Vraag een aanbod' moet aan elkaar gekoppeld worden, maak hierbij gebruik van (sociale) media en een herkenbaar aanspreekpunt in de buurt, die wordt gedragen door de wijk (bijvoorbeeld een buurtmakelaar).
  • Behoud het goede wat er is en breng dat meer in verbinding met elkaar, maak het krachtiger.
  • Zorg voor vraaggericht aanbod.
  • Doe lokaal, wat lokaal kan. Is het bijvoorbeeld mogelijk om zoveel mogelijk diensten lokaal te organiseren, zodat de inwoners niet voor ondersteuning uit Sliedrecht hoeven.
  • Betrek jongeren meer, zij zijn de toekomst!
  • Durf verschil te maken tussen (behoeften van) verschillende doelgroepen en sluit daarop aan.

Ik ben ontzettend blij met de tips, suggesties en ideeën van deze avond en we gaan als gemeente kijken wat we hiermee kunnen in de visie en/of doorontwikkeling van beleid. Maar het zou zonde zijn als we het hierbij laten. Zoals wethouder Visser al op de avond zelf tegen de aanwezigen heeft gezegd: "Dit is wat ons betreft slechts een aftrap. We willen graag met elkaar in gesprek blijven, en wat ons betreft komt dat initiatief niet alleen van ons.
We zien graag initiatieven vanuit de samenleving komen! "


Vrijwilligersbeleid door ontwikkelen en vrijwilligers in het zonnetje zetten!
Een belangrijke schakel in de conceptvisie zijn de vrijwilligers. Want zonder vrijwilligers kunnen we in de samenleving, nu en in de toekomst, niet. Vrijwilligers vormen de basis van de sociale structuur. Daarom wil de gemeente in de zomer een dag organiseren om met elkaar in gesprek te gaan over vrijwilligers(werk). Op die manier kan de gemeente beleid (door)ontwikkelen om de vrijwilligers zo goed mogelijk te faciliteren. Daarnaast worden tijdens deze dag de vrijwilligers in het zonnetje gezet. Een klein feestje om te bedanken voor hun inzet! Graag zouden wij dit samen organiseren met een clubje vrijwilligers.  Wij kunnen dit als gemeente namelijk niet alleen, wij zijn vooral faciliterend. Mocht je interesse hebben om hier aan mee te werken, dan kun je contact opnemen met mij via a.vonk@sliedrecht.nl


Tot zover deze blog. Mocht je nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag! Je kunt contact met mij opnemen via a.vonk@sliedrecht.nl


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn