Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Overdracht begeleiding statushouders

Overdracht begeleiding statushouders

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, Stichting Participe en de gemeente Sliedrecht hebben afspraken gemaakt over de overdracht van werkzaamheden rond de begeleiding van statushouders in Sliedrecht. De partijen zijn hier de afgelopen weken over in gesprek gegaan vanwege het belang van een zorgvuldige overdracht.


De overgang van VluchtelingenWerk naar Participe vindt vanaf 1 januari 2017 in fasen plaats, waarbij de in 2016 gestarte trajecten coaching bij vestiging door VluchtelingenWerk worden afgerond. De trajecten maatschappelijke begeleiding van statushouders en gezinshereniging worden overgedragen per 31 januari 2017. Daarmee beëindigt VluchtelingenWerk na ongeveer twintig jaar haar werkzaamheden in Sliedrecht. Wethouder Hanny Visser: "In die jaren heeft VluchtelingenWerk een belangrijke plek weten te creëren in de Sliedrechtse gemeenschap. Ik wil VluchtelingenWerk en al hun vrijwilligers bedanken voor hun betrokkenheid bij de begeleiding van statushouders."


Zorgvuldige overdracht

Voor de overgang van taken naar Participe is een zorgvuldige en niet overhaaste overdracht belangrijk. "Wij zijn blij met het overleg dat we uiteindelijk met de gemeente hebben kunnen hebben en met de afspraken voor een zorgvuldige overdracht. We hopen dat de betrokken vrijwilligers zich ook na 1 januari zullen blijven inzetten voor de statushouders in Sliedrecht, want dat zijn de mensen waarvoor we het tenslotte doen," aldus Martien Jan de Haan, regiomanager van VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland.


Sliedrecht leren kennen

Sinds 1 september verzorgt Participe al de zogeheten Taaloefenplekken en begeleiden zij de ondertekening van de Participatieverklaring. De Participatieverklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Melissa Jansen, directeur van Participe Delft: "Daarnaast hebben we de afgelopen maanden benut om Sliedrecht op alle fronten te leren kennen. We zien uit naar een goede samenwerking met de gemeente, andere organisaties en vrijwilligers. Vrijwilligers zijn van harte welkom om hun werkzaamheden vanuit Participe voort te zetten."

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland, Stichting Participe en de gemeente Sliedrecht hebben afspraken gemaakt over de overdracht van werkzaamheden rond de begeleiding van statushouders in Sliedrecht. De partijen zijn hier de afgelopen weken over in gesprek gegaan vanwege het belang van een zorgvuldige overdracht.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn