Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Plan voor drie woningen aan Rivierdijk 739 - 743

Plan voor drie woningen aan Rivierdijk 739 - 743

Er is een nieuw plan voor het bouwen van drie woningen aan Rivierdijk 739-743. Het gaat om drie vrijstaande en/of twee-onder-een-kapwoningen en een losse garage/berging. Het voorontwerpbestemmingsplan dat nodig is voor deze ontwikkeling is vastgesteld door het college van B&W en zal zes weken ter inzage worden gelegd.


Sinds de sanering van de verouderde panden heeft de locatie Rivierdijk 739-743 geen functie meer en is er sprake van een braakliggend terrein. Dit nieuwe plan sluit mooi aan bij de geplande ontwikkeling van elf eengezinswoningen op de 'locatie Lanser', dat hier direct naast ligt. De eerste schetsen laten een vergelijkbare bouwstijl zien, met aandacht voor het historische karakter van het Sliedrechtse dijklint.

Plan woningbouw Rivierdijk

Reactie

Het is voor iedereen mogelijk om een reactie te geven op het voorontwerpbestemmingsplan. Dit kan gedurende zes weken, vanaf 11 februari tot uiterlijk 23 maart 2016. Na eventuele verwerking van deze reacties wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld, waarop het indienen van zienswijzen mogelijk is. Het bestemmingsplan wordt pas definitief als de gemeenteraad hiermee instemt, naar verwachting begin 2017. Vanaf dat moment kan ook de omgevingsvergunning worden verleend voor de uitvoering van dit plan.


De grondeigenaar en initiatiefnemer zal op korte termijn de omwonenden nader informeren over de plannen.


Plan woningbouw Rivierdijk

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn