Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Vergunningen Chemours snel aanscherpen

Vergunningen Chemours snel aanscherpen

De gemeente Sliedrecht wil dat de Provincie Zuid-Holland haast maakt met het aanscherpen van de vergunningen van Chemours. De inzet van Sliedrecht is dat Chemours de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) tot een minimum beperkt, naast het inzetten van de best beschikbare technieken. Hiermee moeten mogelijke schadelijke effecten voor de volksgezondheid in de toekomst worden voorkomen. Wethouder Theo den Braanker en burgemeester Bram van Hemmen hebben hierop aangedrongen in een gesprek met gedeputeerde van de Provincie Zuid-Holland, Rik Janssen. Er wordt een nieuwe afspraak gemaakt met de provincie om over aanscherping van vergunningen te praten.

terrein Dupont
Wethouder Den Braanker: "We hebben gesproken over verleden, heden en de toekomst. Het verleden kunnen we niet veranderen, maar we willen niet dat over tien of twintig jaar dezelfde problematiek als bij PFOA naar boven komt. De huidige en toekomstige vergunningverlening, het toezicht en de handhaving vereisen daarom aanscherping van alertheid en kennis. Als gemeente zijn we altijd al alert en kritisch geweest. Dat blijven we en we verwachten deze houding ook van de provincie als toezichthouder."


Urgentiebesef

Het college concludeert dat de brief en het gesprek nog niet tot bevredigende antwoorden hebben geleid. Wethouder Den Braanker: "We ervaren nog steeds een verschil in visie en urgentiebesef tussen gemeente en provincie. Daar wil het college zich niet bij neerleggen. We voelen ons direct verantwoordelijk voor de gezondheid van onze inwoners. Daarom laten we ons adviseren over mogelijkheden om rechtstreeks invloed uit te oefenen op de handelwijze van Chemours."


Volksgezondheid

Als het gaat om de historische uitstoot van PFOA, staat voor het college het belang van de volksgezondheid voorop. De onderzoeksresultaten van het RIVM -die medio maart worden verwacht- moeten uitsluitsel geven over mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid. In het gesprek met de gedeputeerde heeft het college aangegeven een pro-actievere houding van de provincie te hebben verwacht bij het initiëren van het onafhankelijk onderzoek.


Mogelijke niet-vergunde uitstoot

Uit de antwoorden van de provincie blijkt dat tot 2001 mogelijk 500 kilo per jaar aan PFOA door de Viton-installatie naar de lucht is uitgestoten, die niet vergund was. De totale emissie van PFOA is wel binnen de vergunde norm gebleven. Opmerkelijk is wel dat deze niet-vergunde emissie zonder het stellen van onze vragen niet aan het licht gekomen zou zijn.


Afgesproken is dat de provincie zich inzet om alsnog op alle gestelde vragen een bevredigend antwoord te geven.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn