Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Voorontwerp bestemmingsplan Locatie Lanser

Voorontwerp bestemmingsplan Locatie Lanser

De herinrichting van de Locatie Lanser aan de Rivierdijk-West is weer een stapje dichterbij gekomen. Het college van B&W heeft besloten het hiervoor benodigde voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Vanaf 29 september tot 27 oktober is het voor iedereen mogelijk om een reactie in te dienen. Afgelopen vrijdag hebben omwonenden hierover een brief ontvangen.


Het voorontwerpbestemmingsplan zoals dat nu voorligt maakt de plannen mogelijk die eerder zijn gepresenteerd. Op 26 januari koos de gemeenteraad voor de variant met elf eengezinswoningen: acht binnendijks en drie buitendijks. Met de bouw van de woningen krijgt de Locatie Lanser de uitstraling die past bij de Rivierdijk.


Noodzakelijke stap

Wethouder Hans Tanis, projectwethouder Rivierdijk-West: "Zowel betrokken partijen als omwonenden zijn enthousiast over de gekozen variant met eengezinswoningen. Dit voorontwerpbestemmingsplan is een noodzakelijke stap voor het daadwerkelijk kunnen realiseren van de woningen. Ondertussen zijn we in afwachting van de definitieve ontwerpen van de architect. Dan weten we écht hoe mooi de Locatie Lanser gaat worden."

Locatie Lanser


Locatie Lanser

Reacties

Reacties op het voorontwerpbestemmingsplan kunnen gestuurd worden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Meer informatie over het bestemmingsplan en het indienen van een zienswijze is te vinden op de gemeentelijke website onder: menu > wonen en leefomgeving > ruimtelijke plannen > ruimtelijke plannen in Sliedrecht.


Het voorontwerpbestemmingsplan zal leiden tot een ontwerpbestemmingsplan, dat naar verwachting rond de jaarwisseling ter inzage zal worden gelegd. Daarna volgt het uiteindelijke bestemmingsplan, waarover de gemeenteraad volgens planning in mei 2017 een besluit neemt. Vervolgens kan gestart worden met de bouw.

College legt voorontwerp bestemmingsplan Locatie Lanser ter inzage

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn