Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Waterbewustzijn inwoners Drechtsteden moet beter

Waterbewustzijn inwoners Drechtsteden moet beter

Het waterbewustzijn van inwoners van de Drechtsteden moet op een aantal punten verder verbeterd worden. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD), waaraan 1.529 inwoners mee hebben gedaan. Zo zijn veruit de meeste inwoners die buitendijks wonen zich er niet van bewust zijn dat zij zelf maatregelen moeten nemen tegen hoog water en het risico dragen voor schade. Verder valt op dat negen op de tien inwoners denken dat er in de toekomst maatregelen nodig zijn, maar dat de gevolgen van deze maatregelen voor de omgeving worden onderschat.

Het onderzoek naar waterbewustzijn maakte deel uit van het jaarlijkse Omnibusonderzoek. Belangrijke delen van de Drechtstedengemeenten liggen buitendijks en zijn dus niet met een dijk beschermd tegen extreem hoog water. De watersnoodramp in 1953 – vandaag precies 63 jaar geleden – en de dreigende evacuaties in 1995 maken ons ervan bewust dat het mis kan gaan.

Hans Tanis

Buitendijks

De meest opvallende uitkomst is dat slechts 10 procent van de mensen die buitendijks wonen of een bedrijf hebben weten dat zij zelf maatregelen moeten nemen tegen hoog water en zelf het risico dragen voor schade. Het resterende deel denkt dat gemeente, waterschap en Rijk hiervoor verantwoordelijk zijn. Portefeuillehouder Waterveiligheid Hans Tanis van het Drechtstedenbestuur: "Dat is een opvallende uitkomst. Buitendijks zijn inwoners en bedrijven zelf verantwoordelijk voor de bescherming tegen het water. We zullen ze hierop blijven attenderen en helpen waar nodig."


Vanzelfsprekend

Meer dan de helft van de inwoners denkt dat de kans op een overstroming toeneemt. Een ruime meerderheid denkt ook dat er daarom maatregelen getroffen moeten worden aan de dijken. Daarbij weet een op de vier inwoners niet wat voor gevolgen dit heeft voor de omgeving. Een meerderheid denkt dat het om kleine gevolgen zal gaan.

Hans Tanis: "De waterveiligheid is nu op orde, maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. De Drechtsteden vormen samen een stad aan het water. Zee en rivier ontmoeten elkaar hier. Waterveiligheid is dan ook een speerpunt in het regionaal Meerjarenprogramma van de Drechtsteden. In de toekomst zullen wellicht ingrijpende maatregelen genomen moeten worden om droge voeten te houden. Dit kan grote gevolgen hebben voor de omgeving. Daarom zijn de gemeenten nu al betrokken bij regionale uitwerkingen van het landelijk Deltaprogramma."


Bewust en zelfredzaam

Vanwege de lage ligging van het gebied zou het water bij een grote overstroming op sommige plekken metershoog komen te staan. Een op de drie respondenten geeft aan niet te weten hoe hoog dat is. Hans Tanis: "Het is belangrijk dat inwoners zich meer bewust worden van het feit dat ze leven met het water en –als het nodig is – zelfredzaam zijn. Als inwoners willen weten hoe hoog het water komt te staan, dan kunnen ze dit via de website www.onswater.nl en de app 'Overstroom ik?!' heel makkelijk raadplegen.


Aan het onderzoek hebben 1.529 inwoners van Alblasserdam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht meegedaan.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn