Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Begroting 2018

Wethouder Hans Tanis: "College blijft werken aan mooier Sliedrecht dat klaar is voor de toekomst"


Begroting 2018 toont rooskleurig financieel beeld met blijvend lage lasten

De gemeentelijke begroting voor het jaar 2018 laat een overschot zien van bijna 700.000 euro. Dat betekent dat er meer inkomsten worden verwacht dan uitgaven. Daarmee toont deze laatste begroting van dit college van B&W – net als de voorgaande begrotingen – een rooskleurig financieel beeld. Ondanks de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen blijft het college de komende maanden werken aan een mooier Sliedrecht, dat klaar is voor de toekomst. Wat ook onveranderd blijft, zijn de gemeentelijke woonlasten voor inwoners: Sliedrecht blijft de goedkoopste Drechtstedengemeente om in te wonen.


Eerder werd nog verwacht dat de inkomsten in 2018 ongeveer net zo groot zouden zijn als de uitgaven. De afgelopen maanden is de financiële verwachting voor volgend jaar verder verbeterd.


Profiteren

Niet alleen in de Drechtsteden, maar ook vergeleken met gemeenten elders in het land scoort Sliedrecht goed als het gaat om lage woonlasten voor inwoners. Wethouder Hans Tanis (Financiën): "Zo profiteren we allemaal van het feit dat we er financieel goed voor staan. Daarmee kunnen we de OZB (onroerende zaakbelasting), afvalstoffenheffing en rioolheffing op ongeveer hetzelfde niveau houden. Een meerpersoonshuishouden is in 2018 ongeveer net zoveel kwijt aan gemeentelijke woonlasten als in 2017. Dat is natuurlijk prettig voor iedereen."


Toekomst van Sliedrecht

Ondanks het feit dat dit college van B&W zijn laatste begroting oplevert en er op 21 maart 2018 gemeenteraadsverkiezingen zijn, zijn er nog voldoende ambities voor 2018. De komende maanden nemen college en gemeenteraad nog een aantal belangrijke besluiten die bepalend zijn voor de verdere toekomst van Sliedrecht. Hans Tanis: "Een mooi voorbeeld hiervan is de Duurzaamheidsvisie 2050, waarmee we bepalen hoe Sliedrecht zich als duurzame gemeente gaat ontwikkelen de komende tientallen jaren. Maar ook besluiten we over de toekomst van woningontwikkeling binnen de gemeente, waarmee we laten zien hoe we bijdragen aan de ambities van de regio Drechtsteden die zijn vastgelegd in de 'Groeiagenda 2030'. Onderwerpen die gaan over de vraag hoe we willen dat Sliedrecht er in de toekomst uit komt te zien. Ten slotte gaan we nu echt meters maken met het versterken van de economische positie van Sliedrecht."
Ook het realiseren van de negen projecten die bestempeld zijn als 'grote projecten' dragen bij aan die uitstraling van Sliedrecht. Na de opening van sporthal 'De Basis' wordt hard gewerkt aan de andere projecten, waaronder de herontwikkeling van Rivierdijk-West ('locatie Lanser') waarvan de start van de bouw in 2018 staat gepland.


'Sociaal domein'

Van langzaam afbouwen is wat het college van B&W betreft dus geen sprake. Dat geldt ook niet voor het zogeheten 'sociaal domein'. Hoewel alle geformuleerde ambities op dit terrein zijn uitgevoerd, bespreken college en gemeenteraad het komende half jaar nog over belangrijke thema's zoals armoede, mantelzorgers en vrijwilligers. Het armoedebeleid ligt al bij de gemeenteraad, later volgen het mantelzorg- en vrijwilligersbeleid. Nadat de gemeente in 2015 extra zorg- en ondersteuningstaken kreeg, ligt de focus in 2018 op een andere manier van werken: méér gericht op het voorkomen dat mensen zorg nodig hebben en sneller signaleren als mensen in de problemen komen.


De gemeenteraad bespreekt en stelt de begroting 2018 vast op dinsdag 31 oktober.

Begroting 2018 toont rooskleurig financieel beeld met blijvend lage lasten

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn