Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 College wil armoede terugdringen

College wil armoede terugdringen

Het college van B&W wil armoede en uitsluiting in Sliedrecht verder terugdringen. Hiervoor is het lokaal armoedebeleid opgesteld, dat naar de gemeenteraad is verstuurd. Belangrijke voorstellen zijn het aanstellen van een armoederegisseur en het oprichten van een lokaal platform tegen armoede. Daarnaast stelt het college voor om de Stichting Alles Kids financieel te steunen. Deze stichting richt zich op kinderen in armoede. Ook de Stichting Participe krijgt middelen om ervoor te zorgen dat statushouders aan sociaal-maatschappelijke activiteiten mee kunnen doen. Het armoedebeleid is samen met professionals en vrijwilligers uit het dorp opgesteld.


Het belangrijkste doel is om sport, cultuur en verenigingsleven voor iedereen toegankelijk te houden en uitsluiting te voorkomen. "Als gemeenteraad en college hebben we die ambitie afgesproken. Niemand mag vanwege financiële redenen buiten de boot vallen. Regionaal zijn er al allerlei regelingen en voorzieningen voor financieel kwetsbare groepen. Maar we willen aanvullend een Sliedrechts armoedebeleid voor onze eigen inwoners. Daar hebben we extra geld voor over."


Armoederegisseur

Belangrijk onderdeel van het armoedebeleid is het aanstellen van een armoederegisseur, die hét centrale aanspreekpunt wordt voor ondersteuning en begeleiding bij financiële vraagstukken. De armoederegisseur kan mensen helpen om de juiste regelingen en voorzieningen te vinden. Ook gaat hij of zij vaker een Financieel Café organiseren, waar mensen terechtkunnen met vragen over hun financiële situatie. Tot slot gaat de armoederegisseur de 'noodpot' beheren, die er is voor acute problemen waarvoor andere regelingen en voorzieningen geen oplossing bieden.


Platform tegen armoede

Het college wil een lokaal platform tegen armoede oprichten. Onlangs is het 'Platform Preventie Armoede Sliedrecht' al voor de eerste keer bij elkaar gekomen. Sliedrecht heeft veel organisaties, initiateven en vrijwilligers die zich bezig houden met armoede, minima en financiële ondersteuning, maar er kan beter met elkaar samengewerkt worden. Daar is het platform voor bedoeld. De armoederegisseur gaat die platform organiseren. Zij gaan in kaart brengen waar financiële problemen zich voordoen en welke acties daarop nodig zijn.


Samenwerking

Het armoedebeleid is opgesteld samen met vrijwilligersinitiatieven, stichtingen en organisaties die zich inzetten voor (financieel) kwetsbaren binnen onze gemeente. In januari is al met de gemeenteraad gesproken over de invulling van het armoedebeleid. Hanny Visser: "Daarmee ligt er nu een plan dat gesteund wordt door de mensen die het straks uit moeten voeren. Dat maakt de kans op succes veel groter dan wanneer wij zelf een plan zouden maken. Die samenwerking zoeken wij steeds vaker en dat bevalt erg goed."


De gemeenteraad bespreekt het armoedebeleid op dinsdag 10 oktober.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn