Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027

Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027

Op 24 januari 2017 is de "Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027" door de raad vastgesteld. De dijkvisie is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners en bedrijven van het historische dijklint. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren meerdere bewonersavonden gehouden. Tijdens deze bewonersavonden konden de aanwezigen input aanleveren en reageren op de voorstellen van de gemeente. Gedurende de inspraaktermijn zijn circa 60 reacties binnengekomen. Alle op- en aanmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve dijkvisie.


De dijkvisie vormt de basis voor de inrichting van het totale historische dijklint van Sliedrecht voor de komende tien jaar. De nadruk ligt op de aanpak van verpaupering en het behouden en versterken van de cultuurhistorische waarden. Om nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden zijn hiervoor in de dijkvisie richtlijnen opgenomen.


De intentie is om het historische dijklint binnen Sliedrecht te verbijzonderen en tegelijkertijd de samenhang binnen het originele dijklint te versterken. Hiervoor is een 'basisprofiel' ontwikkeld. Dit basisprofiel dient tevens als richtlijn voor het komende groot-onderhoud aan de dijk.


dijkvisie


Uitvoering

Als eerste staat de aanpak van Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost gepland. De voorlopige planning is als volgt:

  • De nutsbedrijven Oasen en Stedin beginnen in maart 2017 met het vervangen van hun leidingen.
  • Het voorlopig ontwerp van Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost zal in april gereed zijn. Belanghebbenden kunnen hun reactie geven op het ontwerp. 
  • Na het verwerken van de opmerkingen, zal het definitief ontwerp worden vastgesteld. 
  • De aanbesteding vindt voor de bouwvakvakantie plaats. 
  • De aannemer begint in het derde kwartaal met de werkzaamheden.

Bewoners en ondernemers aan de Kerkbuurt-West/Molendijk-Oost worden geïnformeerd over de werkzaamheden. Ook zal er nog een bewonersavond georganiseerd worden.
Meer informatie over de dijkvisie.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn