Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Grondige aanpak A15

Grondige aanpak A15

Drechtsteden en provincie blij met aanpak één van de duurste files

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft bekend gemaakt dat zij wil starten met de grondige aanpak van de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem.


"Dit is een geweldig besluit, we gaan de A15 nu echt aanpakken", reageert Hans Tanis, portefeuillehouder bereikbaarheid Drechtsteden, enthousiast.
Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland vult aan: “De aanpak van dit grote knelpunt in de A15 is cruciaal om de goederencorridor van de Rotterdamse Haven naar Duitsland te versterken. Door de aanpak van één van de duurste files wordt de regionale bereikbaarheid sterk verbeterd.”


Het Rijk, de provincie en de regio -overheid en ondernemers- maken zich al jaren sterk voor een stevige en structurele oplossing voor het bereikbaarheidsprobleem op en rond de A15. Met het besluit van de minister wordt het knelpunt nu daadwerkelijk aangepakt. Transport en Logistiek Nederland (TLN) maakte recent bekend dat de economische schade op de A15 verder gestegen is van 11,4 naar 13,2 miljoen euro in 2016.  Dit bevestigt de noodzaak van een snelle aanpak.


Regeerakkoord

De A15 is in het afgelopen jaar met brede politieke steun nadrukkelijk op de landelijke agenda gezet. Eind 2016 nam de Tweede Kamer een motie aan om 200 miljoen euro voor de A15 te reserveren. Ook in het regeerakkoord is de A15 benoemd als één van de wegen die dringend aangepakt moeten worden. In juni 2017 maakte de provincie Zuid-Holland bekend 30 miljoen euro te investeren in het verbeteren van de doorstroming op de A15. Twee miljoen daarvan gaat al naar de extra rijstroken tussen Papendrecht en Sliedrecht, die door Rijkswaterstaat al in 2019 worden aangelegd.


Investeringen in regionale bereikbaarheid Drechtsteden

Naast de aanpak van de A15 worden de komende jaren ook de andere rijkswegen in de Drechtsteden aangepakt. Er wordt flink geïnvesteerd in de regio. Zo heeft Rijkswaterstaat 60  miljoen euro vrijgemaakt voor het groot onderhoud aan de N3 en gaan zij ook de doorstroming op de aansluitingen A16/N3 en A15/N3 verbeteren.


Alleen verbreden niet genoeg

De ruimte in de regio Drechtsteden is beperkt. Dat betekent dat we de wegen niet kunnen blijven verbreden voor een betere doorstroming. Daarom wordt ook gekeken naar innovatieve en duurzame mobiliteit en transport. Rijkswaterstaat, de provincie en de regio kijken samen met het bedrijfsleven welke innovaties interessant zijn in de Drechtsteden. Het besluit van de minister houdt in dat er ook gekeken wordt naar maatregelen voor binnenvaart, spoor of ruimtelijke ordening, die de fileproblematiek op de A15 kunnen verlichten.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn