Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Koninklijke onderscheiding

Koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 16 juni om 21.00 uur heeft loco-burgemeester Hanny Visser een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan de heer H. (Huibert) Kraaijeveld. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Kraaijeveld ontving de onderscheiding na afloop van zijn afscheidsvoetbalwedstrijd bij v.v. Sliedrecht.


De heer Kraaijeveld is sinds 1963 vrijwilliger bij Voetbalvereniging Sliedrecht. De heer Kraaijeveld was elftalleider van de B-jeugd, trainer, grensrechter/assistent scheidsrechter, hoofdredacteur van het clubblad, voorzitter van de Commissie Bijzondere Activiteiten, bemanner van het jeugdhonk en lid van de reglementscommissie. Daarnaast was hij verantwoordelijk voor de wedstrijdformulieren en verdere administratie. Vanwege gezondheidsproblemen in 2016 is hieraan abrupt een einde gekomen. Besloten is om de heer Kraaijeveld na ruim 50 jaar vrijwilligersactiviteiten voor v.v.  Sliedrecht een afscheidswedstrijd aan te bieden.


De heer H. Kraaijeveld


Ook is de heer Kraaijeveld vanaf 1994 tot heden lid van de Werkgroep Dialect van de Historische Vereniging Sliedrecht en van 1995 tot heden secretaris en voorzitter ad interim van Smartlappenkoor Bagger/Baggerkoor Sliedrecht.


Iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?

Tot uiterlijk 23 juni 2017 kunnen personen worden voordragen bij de burgemeester van Sliedrecht voor de lintjesregen van 2018. Het aanvraagformulier is op te vragen bij mevrouw M. Visscher van de gemeente Sliedrecht, via tel 0184-495 816 of e-mail: m.visscher@sliedrecht.nl. Het aanvraagformulier is ook te downloaden op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl.


Hoe kom je in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding?

De onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk wordt verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn