Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Leden gezocht voor nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

Leden gezocht voor nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Sliedrecht is op zoek naar leden voor de nieuwe Adviesraad Sociaal Domein

De gemeente Sliedrecht heeft momenteel een Wmo-adviesraad die het college van B&W gevraagd en ongevraagd adviseert over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Sinds 2015 is de gemeente Sliedrecht ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdhulp en de Participatiewet. Een goede aanleiding om ook de burger- en cliëntenparticipatie op dit bredere terrein goed te regelen. De gemeente Sliedrecht wil hiervoor een Adviesraad Sociaal Domein instellen, als opvolger van de Wmo-adviesraad. Voor deze nieuwe Adviesraad is de gemeente Sliedrecht op zoek naar leden.


Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad Sociaal Domein adviseert het college van B&W gevraagd en ongevraagd over het lokale beleid, de uitvoering en de evaluatie van het Sociale Domein. De Adviesraad houdt zich bezig met beleid dat gerelateerd is aan de volgende terreinen:


1. Wmo 2015, inclusief het lokale uitvoeringsprogramma Wmo;
2. Participatiewet, inclusief armoedebeleid, schuldhulpverlening, werk en inkomen;
3. Jeugdhulp, inclusief het jeugdwelzijnsbeleid en het passend onderwijs.

Het gaat om advisering bekeken vanuit deze drie  beleidsterreinen. Daarnaast kijkt de Adviesraad hoe veranderingen in beleid uitpakken in de praktijk en letten zij op knelpunten.


Samenstelling van de Adviesraad Sociaal Domein
De Adviesraad bestaat uit 8 à 10 leden en er is een mix van ervaringsdeskundigen en beleidsdeskundigen. Als lid van de Adviesraad Sociaal Domein
• woont of werkt u in Sliedrecht en heeft een binding met de gemeente;
• wilt u een maatschappelijke bijdrage leveren voor inwoners van Sliedrecht die op enige wijze met de Wmo, de Participatiewet, de Jeugdhulp of passend onderwijs te maken hebben;
• beschikt u bij voorkeur over een netwerk van inwoners die op enige wijze met bovenstaande beleidsterreinen te maken hebben;
• wilt/kunt u zich hiervoor gemiddeld vier dagdelen per maand inzetten, waaronder gemiddeld zes vergaderingen per jaar.


De gemeente Sliedrecht biedt u
• zinvol en interessant vrijwilligerswerk;
• ruimte om uw stem en de signalen uit uw netwerk te laten horen;
• deskundigheidsbevordering;
• een onkostenvergoeding.


Meer informatie
U vindt hier PDF-bestandde profielschets voor de leden.


Interesse
Bent u geïnteresseerd? Mail dan een motivatiebrief en een beknopt cv of het ingevulde MS Word-bestandformulier vóór 28 januari 2017 naar Mark den Boer, email: m.den.boer@sliedrecht.nl, telefoon: (0184) 495 919.

Wij vragen u in uw brief te motiveren waarom u zich kandidaat stelt voor de Adviesraad en wat uw affiniteit is met een of meer van de beleidsterreinen Sociaal Domein. Kennismakingsgesprekken vinden plaats in de tweede week van februari 2017.

afbeelding groep mensen

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn