Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Lintjesregen

Tijdens de jaarlijkse lintjesregen op woensdag 26 april 2017 hebben negen Sliedrechters een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Burgemeester Bram van Hemmen spelde deze onderscheiding op tijdens een bijeenkomst in zalencentrum De Lockhorst.


foto zonder partners


Tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

 1. De heer Hendrik Albert ten Brinke
  Vrijwilliger Hervormde Gemeente Bethlehemkerk Papendrecht, medewerker en voorzitter college van kerkrentmeesters en ouderling.
 2. De heer Hubertus Johannes Maria van Gils
  Bestuurslid en tuinbeheerder R.K.-Kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand, jeugdleider Wilhelmus' Muziekkorpsen Sliedrecht, werkgroeplid Stichting Stedenband Sliedrecht- Orãştie en chauffeur bij Vereniging Buurtbussen Alblasserwaard.
 3. Mevrouw Neeltje de Groot
  Heilsoldaat van het Leger des Heils en mantelzorger van een vriendin. Gezien de uitvoering van haar activiteiten in Gorinchem vindt de uitreiking aldaar plaats door de burgemeester van Gorinchem.
 4. De heer Dick de Jong
  Vrijwilliger Gereformeerde Kerk Molenwaard resp. Sliedrecht, lid van het college van kerkrentmeesters, penningmeester, (hulp)koster, medeoprichter en penningmeester Protestants Christelijke Ouderenbond afdeling Graafstroom, secretaris Stichting Goed Werk Derde Wereldhandel Sliedrecht en voorzitter Vereniging van Eigenaren appartementencomplex Rembrandtlaan/Prof. Lorentzlaan.
 5. Mevrouw Elisabeth Catharina Maria Kok-van Winden
  Diverse vrijwilligersfuncties en mantelzorger bij de R.K.-Kerk O.L.V. van Altijddurende Bijstand, vrijwilliger en voorzitter Omnisportvereniging SNA Graafstroom, vrijwilliger peuterspeelzaal 't Blassekeijndje, vrijwilliger Stichting Kinderopvang Sliedrecht, vrijwilliger, voorzitter ouderraad en lid medezeggenschapsraad CB Anne de Vries, vrijwilliger bij Nederlands Hervormde Kerk en vrijwilliger bij muziekvereniging Crescendo.
 6. De heer Adriaan Otto Pot
  Voorzitter personeelsvereniging Westnederland, voorzitter ruitervereniging Hagos, voorzitter van het bestuur van de Ondernemerskring Krimpen aan den IJssel, voorzitter van de Adviescommissie Verkeer en lid van de Vervoers Coördinatie Commissie Kamer van Koophandel Zuid Holland, lid, secretaris en voorzitter Sociëteit Amicitia Dordrecht, voorzitter Amicitia Beleggingsstudie Club van Sociëteit Amicitia, voorzitter VVD Sliedrecht, mede oprichter en voorzitter Vereniging Sociëteit Heerenverdriet Gorinchem, voorzitter Stichting Stedenband Sliedrecht-Orãştie en voorzitter Oranjevereniging Sliedrecht.
 7. Mevrouw Grietje Schreuder-van de Beek
  Diverse vrijwilligersfuncties Badmintonvereniging Shuttle Up en medeorganisator Scootmobieltocht Stichting Welzijnswerk Sliedrecht.


Tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau zijn benoemd:

 1. De heer Wilhelmus Jan Dunsbergen
  Zwaarwegende bestuurlijke verantwoordelijkheid als directeur-bestuurder VCOS, hier was hij de vertegenwoordiging naar de lokale overheid en daarbuiten. Daarnaast was hij aanspreekpunt bij de ontwikkeling van de brede school en de stuwende kracht voor de nieuwbouw schoollocatie in Baanhoek-West en realiseerde hij onderwijssamenwerkingsverbanden buiten Sliedrecht. Verder was de heer Dunsbergen voorzitter van Vereniging Ouders Geestelijk Gehandicapten Sliedrecht, voorzitter Omnisportvereniging Sport en Vriendschap (thans Synergos), voorzitter visitatiecommissie Diploma Christelijk Basisonderwijs, ouderling en voorzitter wijkkerkenraad 1 en voorzitter van de Algemene Kerkenraad, voorzitter van het Regionaal Educatief Overleg Drechtsteden, lid van de Adviesraad Stichting CITO, voorzitter van het Zorg-Adviesteam Sliedrecht, lid van het Kernteam Centrum van Jeugd en Gezin Sliedrecht, lid gemeenteraad en adviseur CDA Sliedrecht, voorzitter CDA-fractie Drechtraad en voorzitter Platform Vluchtelingenopvang Sliedrecht.
 2. De heer Adriaan Bastiaan Stuij
  Als manager en interim-directeur van Bakker Sliedrecht Electro Industrie, Bakker Group en Bakker Repair bracht hij diverse projecten tot een succes (o.a. begeleiding en inlijving overname Verhoef Elektrotechniek en ETIB). Hij zette de medewerkers daarbij op de eerste plaats zette. Daarnaast initiator en ontwikkelaar van Onderwijs Leerbedrijf en Opleidingscentrum voor de Bakker Group waarmee hij een grote bijdrage levert aan de groei en ontwikkeling van het bedrijf. Daarnaast is de heer Stuij vertegenwoordiger in diverse brancheorganisaties, bestuurslid en vrijwilliger UNETO-VNI Zuid-Holland (hierbij heeft hij vanuit de regio aanzet gegeven tot de invoering van het excellente leerbedrijf hetgeen wat leren in de praktijk op een hoger niveau heeft gebracht), voorzitter Beleidsadviescommissie en lid Algemeen Bestuur UNETO-VNI, voorzitter Stichting Sliedrecht Bruist, penningmeester Vereniging Sliedrechtse Ondernemers, bestuurslid en organisator werkgroep Wereldlichtjesdag Sliedrecht, bestuurslid Stichting Voortgezet Onderwijs voor Sliedrecht en Omgeving voor het Griendencollege en bestuurslid Stichting Baggerfestival Sliedrecht.


Hoe kom je in aanmerking voor een Koninklijke Onderscheiding?

De onderscheidingen worden uitgereikt aan personen die zich bijzonder of zeer uitzonderlijk verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Dit kan zijn door het verrichten van bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of bestuurswerk waarbij zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid, met veel persoonlijke inzet veel belangrijk werk wordt verricht. Maar ook iemand die in een betaalde functie bijzondere prestaties verricht kan worden onderscheiden. Deze verdiensten moeten dan wel uitgaan boven wat normaal gesproken van iemand in die functie mag worden verwacht en niet alleen belangrijk zijn voor de onderneming, organisatie of instelling.

Iemand voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding?
Tot uiterlijk 23 juni 2017 kunnen personen worden voordragen bij de burgemeester van Sliedrecht voor de lintjesregen van 2018. Het aanvraagformulier is op te vragen bij mevrouw M. Visscher van de gemeente Sliedrecht, via telefoon (0184) 495 816 of e-mail: m.visscher@sliedrecht.nl. Het aanvraagformulier is ook te downloaden op de website van het Kapittel voor de Civiele Orden: www.lintjes.nl.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn