Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Mantelzorg

Nieuwe inzichten na gesprekken met mantelzorgers

Mezzo, de Landelijke vereniging van Mantelzorgers, heeft afgelopen periode de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers in PDF-bestandkaart gebracht. Mezzo beveelt de gemeente o.a. aan het Mantelzorgpunt te versterken en een mantelzorgnetwerk op te richten.


Nieuwe inzichten

Zowel jonge als oudere mantelzorgers zijn in augustus jl. via diverse oproepen op o.a. de gemeentepagina, website en netwerkorganisaties, gevraagd zich aan te melden. Veel mantelzorgers hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om met Mezzo in gesprek te gaan. Ook zijn er gesprekken gevoerd met zorgprofessionals. Deze gesprekken hebben nieuwe inzichten opgeleverd om de lokale ondersteuning van de mantelzorgers op diverse manieren te verbeteren. Wat uit het onderzoek o.a. blijkt is dat niet iedereen altijd beseft dat hij mantelzorger is en daarom geen beroep doet op beschikbare ondersteuning.


Versterken Mantelzorgpunt

Een van de aanbevelingen van het rapport betreft het versterken van het steunpunt Mantelzorg door o.a. de personeelsformatie uit te breiden. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor 'maatwerk' voor de mantelzorger, bijvoorbeeld door de mantelzorger uit te nodigen voor het keukentafelgesprek. Ook de waardering voor de mantelzorger in de (gemeentelijke) communicatie wordt genoemd als structureel onderdeel van het beleid.


Mantelzorgnetwerk

Een ander punt betreft het versterken van een mantelzorgnetwerk voor zorgprofessionals. Als zorgprofessionals elkaar beter weten te vinden, kunnen zij overbelasting bij mantelzorgers sneller signaleren. Met het bundelen van het aanbod voor mantelzorgondersteuning en het zichtbaar hiervan maken, zorgt de gemeente ervoor dat de mantelzorger weet waar hij/zij moet zijn voor ondersteuning.


Resultaten

Wethouder Hanny Visser: "Ik ben blij dat zoveel mantelzorgers van de gelegenheid gebruik hebben gemaakt hun ervaringen met ons te delen. Er is nog wel werk aan de winkel. We gaan de conclusies en aanbevelingen van Mezzo vertalen in een ondersteuningsprogramma voor mantelzorgers. Het is de planning deze in december a.s. met de gemeenteraad te bespreken." 

mantelzorg

Nieuwe inzichten na gesprekken met mantelzorgers

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn