Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Overeenkomst over 'Het Plaatje'

Overeenkomst over 'Het Plaatje'

Gemeente Sliedrecht en Boer Vastgoed B.V. sluiten overeenkomst over 'Het Plaatje'

De gemeente Sliedrecht en Boer Vastgoed B.V. hebben een overeenkomst gesloten rondom bedrijventerrein 'Het Plaatje' aan de Molendijk in Sliedrecht. De onderlinge verhoudingen zijn genormaliseerd en er is uitgesproken dat de integriteit van wethouder Tanis niet in het geding is.


De afgelopen periode zijn intensieve gesprekken gevoerd. Dit was nodig nadat eerder dit jaar over en weer juridische procedures waren opgestart. De gesprekken hebben nu geleid tot een vaststellingsovereenkomst, waarmee de juridische procedures worden ingetrokken.


Integriteit niet in geding

Partijen hebben elkaar de hand gereikt en wederzijds uitgesproken dat de persoonlijke integriteit van beide partijen niet in het geding is. Wethouder Tanis: "Belangrijk is dat we samen weer vooruit kunnen kijken en het verleden echt achter ons kunnen laten. Er is een goede basis gelegd om de komende tijd samen op te blijven trekken. Wethouder Tanis blikt ook kort terug: "Als organisatie leren we hier ook van. De sturing op dit project en de communicatie had beter gemoeten en dat betreur ik."


Belangrijk project

Oud-burgemeester Boevée heeft op verzoek van Boer Vastgoed B.V. en de ROM-D een opdracht tot bemiddeling ontvangen. Hij heeft het initiatief genomen om gesprekken tussen betrokken partijen op gang te brengen. Hij is verheugd dat partijen elkaar nu gevonden hebben. Wethouder Tanis: "Het Plaatje is een belangrijk project voor de maritieme sector en de werkgelegenheid in Sliedrecht en de Drechtsteden. Boer Vastgoed, ROM-D en de gemeente Sliedrecht hebben elkaar nodig om dit project af te ronden. Het college heeft er vertrouwen in dat we dit op een constructieve manier met elkaar doen." De komende tijd wordt gewerkt aan de verdere realisatie van het project.

Gemeente Sliedrecht en Boer Vastgoed B.V. sluiten overeenkomst over 'Het Plaatje'

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn