Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Recreatief Knooppunt

Recreatief Knooppunt

Het college van B&W heeft vandaag de voorgestelde inrichting van het Recreatief Knooppunt Sliedrecht gepresenteerd. Naast de accommodatie voor v.v. Sliedrecht met zes voetbalvelden toont het ontwerp een openbaar recreatiegebied, een privaat recreatieterrein, een toeristisch overstappunt (TOP), een visvijver en horeca. De aanleg van het Recreatief Knooppunt wordt bekostigd door de uitgifte van het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein Stationspark 3, op de plek waar nu v.v. Sliedrecht gevestigd is. Daarmee blijft Sliedrecht aantrekkelijk voor bedrijven die zich hier willen vestigen.


tekening 1


Op 21 juni 2016 gaf de gemeenteraad groen licht aan het college om de voorbereidingen voor het Recreatief Knooppunt te starten. Wethouder Len van Rekom: "We hebben hard gewerkt. Nu ligt er een plan waar het college wat betreft invulling tevreden over is én financieel haalbaar is. Met het Recreatief Knooppunt verrijken we het Groene Hart. We laten recreatie en het behoud van groen samengaan. Jarenlang is erover gesproken, als college hebben we beloofd deze periode écht duidelijkheid te geven. We zijn er bijna; het is nu aan de gemeenteraad om het plan te beoordelen en hopelijk definitief groen licht te geven. Het Recreatief Knooppunt wordt de recreatieve achtertuin voor inwoners van Sliedrecht én het startpunt voor een recreatief bezoek aan de Alblasserwaard."


v.v. Sliedrecht

De aanleg van het Recreatief Knooppunt staat gepland voor 2019. Tot die tijd blijft v.v. Sliedrecht op de huidige locatie. Wethouder Len van Rekom: "Naast de gewenste duidelijkheid over de invulling van het Recreatief Knooppunt en Stationspark 3, geven we hiermee ook duidelijkheid aan v.v. Sliedrecht. We stellen de gemeenteraad voor om noodzakelijke, tijdelijke maatregelen te treffen aan het huidige complex en straks een nieuwe permanente accommodatie te bouwen. Dat kost minder dan het eerdere plan om een verplaatsbare accommodatie te bouwen."


Inrichting Recreatief Knooppunt

In het Recreatief Knooppunt komen zes voetbalvelden, waarvan drie kunstgrasvelden. De kantine en tribune komen langs de N482 te liggen met de tribune richting het oosten. In totaal worden 360 parkeerplaatsen aangelegd. Er komt daarnaast een bloemenweide: een broedplaats voor vlinders en bijen en daarmee goed voor de biodiversiteit. Dit idee is aangedragen door inwoners, na een oproep om met initiatieven voor het Recreatief Knooppunt te komen. Het openbare recreatieterrein bestaat verder uit kleine poldereilandjes met wandelpaden en mogelijkheden voor waterrecreatie (zoals schaatsen of kinderkano). Het Toeristisch Overslag Punt (TOP) maakt gebruik van de 360 parkeerplaatsen en vormt een directe verbinding met een recreatienetwerk voor fiets, wandelaar en ruiter. Ook de horeca met terras en speelvoorzieningen krijgt hier een plek, maar de exacte invulling wordt bepaald door de initiatiefnemer. Dit geldt ook voor het private recreatieterrein en de visvijver. Toepassing van duurzame en natuurlijke materialen en innovatieve milieutechnieken zijn het uitgangspunt.


tekening 2


Stationspark 3

In het plan wordt het huidige sportpark van v.v. Sliedrecht ontwikkeld tot bedrijventerrein Stationspark 3. In totaal komt daar 6,6 hectare beschikbaar. De grootte van de kavels ligt nog niet vast en dat is afhankelijk van geïnteresseerde bedrijven. Wethouder Van Rekom: "Nu er concrete belangstelling is voor de beschikbare bedrijfskavels in Baanhoek-West, is er goede verwachting dat Stationspark 3 gevuld kan worden. Daarmee wordt het financiële risico steeds kleiner. Uiteindelijk ontstaat er één strook aan bedrijvigheid tussen de A15 en de Betuwelijn en kunnen we de economische prestaties van Sliedrecht voorlopig verder blijven verbeteren." De start van gronduitgifte op Stationspark 3 staat gepland voor 2021.


College presenteert inrichting Recreatief Knooppunt Sliedrecht

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn