Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Sliedrecht zoekt inwoners die 'Groot in doen' zijn

Sliedrecht zoekt inwoners die 'Groot in doen' zijn

Tijdens de Landelijke Vrijwilligersdag op 7 december 2017 reikt de gemeente de Sliedrechtse gemeentepenningen uit. De gemeentepenning is bedoeld voor Sliedrechters die zich jarenlang hebben ingezet voor een vereniging, organisatie, stichting of die zich op een andere manier hebben ingezet voor de gemeenschap. De gemeente Sliedrecht is trots op haar vrijwilligers en vindt het belangrijk om haar waardering voor vrijwilligers te tonen. De gemeente zoekt daarom kandidaten die voor deze Sliedrechtse gemeentepenning in aanmerking komen en roept iedereen op kandidaten aan te melden.


Groot in doen

De gemeentepenning wordt toegekend aan personen die zich individueel of in georganiseerd verband, in belangrijke mate en op een breed terrein verdienstelijk hebben gemaakt voor de gemeente Sliedrecht of haar inwoners. Deze inzet moet vrijwillig en gedurende een langere tijd zijn geleverd. In uitzonderlijke gevallen kan ook sprake zijn van een kortere periode van inzet als een persoon op meerdere terreinen binnen de Sliedrechtse samenleving actief is en/of de verdienste een buitengewoon karakter heeft.

 

Aanvraagformulier insturen voor 2 oktober

De toekenning van een gemeentepenning wordt genomen door een besluit van het college van burgemeester en wethouders. Aanvraagformulieren kunnen telefonisch worden aangevraagd bij mevrouw M. Broenink, telefoonnummer 0184-49 5815 of via een email naar m.broenink@sliedrecht.nl.  De aanvraag dient goed onderbouwd te worden met de duur van de werkzaamheden, maatschappelijke relevantie en referentiegegevens. Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 2 oktober 2017.


 Gemeentepenning

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn