Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Snoeien Merwedeheuvel

Snoeien Merwedeheuvel

Tijdens de informatiebijeenkomst van 25 januari zijn de plannen gepresenteerd voor de ombouw van de afvalberging tot recreatiegebied Merwedeheuvel. De aanpak van de eindafwerking en recreatieve inrichting verloopt gefaseerd. Volgens plan start de eerste fase van de eindafwerking in 2018 op het gedeelte evenwijdig aan de Beneden Merwede, het gedeelte tegenover Sliedrecht. Zoals aangekondigd worden in 2017 struiken en bomen langs de Beneden Merwede verwijderd.


Snoeiwerkzaamheden in 2017

Tussen de Beneden Merwede en de Merwedeheuvel staan twee rijen met struiken. De eerste langs de oever van de Beneden Merwede en de tweede op een grondwal aan de voet van de Merwedeheuvel. Laatstgenoemde grondwal krijgt een nieuwe bestemming. Hier is de toekomstige ringsloot voor de afwatering van de Merwedeheuvel gepland. De op onderstaande foto omcirkelde struiken worden begin maart  verwijderd. Voor het intreden van de lente worden de wilgen rondom de hele locatie gesnoeid.
De struiken langs de oever van de Beneden Merwede worden eind 2018 of begin 2019 verwijderd nadat op de zichtzijde van de Merwedeheuvel nieuwe beplanting volgens het landinrichtingsplan is aangebracht.
Meer informatie vindt u op: www.merwedeheuvel.nl.


snoeiwerkzaamheden

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn