Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040

Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040

Voorgestelde verkeersmaatregelen op korte, middellange en lange termijn

College: Sliedrecht bereikbaar én verkeersveilig houden

Met een uitgebreid pakket aan verkeersmaatregelen en onderzoeken wil het college van B&W Sliedrecht in de toekomst bereikbaar en verkeersveilig houden. Het gaat om maatregelen voor zowel fiets, auto als openbaar vervoer. In totaal wil het college 5,7 miljoen euro investeren. Dit staat in het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 dat donderdagmiddag werd gepresenteerd.Het college presenteert verkeersmaatregelen en onderzoeksplannen voor zowel de korte, middellange als lange termijn. Wethouder Aldrik Dijkstra: "Verkeersveiligheid en bereikbaarheid zijn typisch thema's die zowel inwoners als ondernemers belangrijk vinden. Dat blijkt uit de gesprekken die ik voer, maar ook uit de 460 ingevulde vragenlijsten en bijeenkomsten die vorig jaar zijn georganiseerd. De huidige verkeerssituatie in Sliedrecht vraagt zowel om het oplossen van knelpunten op korte termijn, als om een discussie over maatregelen op middellange en lange termijn. Daarom komen we als college met dit ambitieuze plan waarmee we Sliedrecht bereikbaar én verkeersveilig houden in de toekomst."


Baanhoek west


Korte termijn: knelpunten oplossen

In de periode tot 2020 worden bestaande verkeersknelpunten opgelost. Het college stelt voor om fietsers voorrang te geven op de rotondes binnen de bebouwde kom in Sliedrecht. Wethouder Dijkstra: "Op dit moment hebben auto's daar nog voorrang, maar uit de reacties is gebleken dat inwoners dit het belangrijkste knelpunt vinden." Verder worden op verzoek van inwoners gevaarlijke punten voor fietsers bij de Thorbeckelaan, Stationsweg en Rembrandtlaan aangepakt en wordt de fietsveiligheid rondom scholen verbeterd. Voor het autoverkeer bevat het plan verschillende verbeteringen aan kruispunten, bijvoorbeeld bij de Parallelweg/op- en afrit A15, Stationsplein/Stationspark en Stationsplein/Provinciale Weg. Ook wordt de aanleg van twee rotondes voorgesteld bij Thorbeckelaan/Simon Stevinstraat (deze was al eerder bekend) en Thorbeckelaan/Vogelenzang. Op verzoek van ondernemers wil het college de Parallelweg opnieuw inrichten met afslagvakken richting de Nijverwaard en een kleine middenberm. Ten slotte moet de Waterbus van en naar Sliedrecht vaker gaan varen en start in 2017 een meting naar fijnstof om te onderzoeken welke rol het verkeer hierin speelt.

Middellange termijn: onderzoek sámen met betrokkenen

Het oplossen van knelpunten is onvoldoende op lange termijn. Daarvoor zijn grotere ingrepen nodig, waarnaar het college in 2017 en 2018 onderzoek wil doen. Het gaat dan om een fietsbrug over de A15, een fietstunnel onder de A15, een extra parallelroute langs de A15, alternatieve inrichting voor de Craijensteijn, Stationsweg en de Rivierdijk en routes voor het vrachtverkeer. Wethouder Dijkstra: "In het plan staan hiervoor mogelijke oplossingsrichtingen, maar die moeten verder onderzocht worden. Er staat dus nog niets vast. We gaan hier inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden uitgebreid bij betrekken. Ik merk dat de eerste discussies al gestart zijn, dat geeft aan dat het leeft."


Lange termijn: andere manieren van verplaatsen

Op lange termijn (tot 2040) zal ook de manier waarop mensen zich verplaatsen gaan veranderen. Dit kan ook gevolgen hebben voor de inrichting van het verkeersnetwerk in Sliedrecht. Deze aanpassingen zullen de komende decennia geleidelijk plaatsvinden.


De gemeenteraad wil tijdens een aparte beeldvormende vergadering het Verkeers- en Mobiliteitsplan 2017-2040 bespreken. De datum wordt op 6 februari door de agendacommissie bepaald.


Het definitieve PDF-bestandVerkeers- en mobiliteitsplan is vastgesteld door de gemeenteraad op 16 mei 2017.

College: Sliedrecht bereikbaar én verkeersveilig houden

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn