Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2017 Website en gemeentenieuws goed gewaardeerd

Website en gemeentenieuws goed gewaardeerd

De vernieuwde website Sliedrecht en het wekelijkse gemeentenieuws in De Merwestreek worden goed gewaardeerd door inwoners van Sliedrecht. Dat blijkt uit onderzoek van het Onderzoekscentrum Drechtsteden (OCD) onder 249 inwoners van Sliedrecht. Ongeveer 8 op de 10 deelnemers geeft aan het gemeentenieuws regelmatig te lezen. Ongeveer 6 op de 10 bezoekt af en toe of regelmatig de website, in 2015 was dit nog slechts 3 op de 10.


Het gemeentenieuws krijgt het gemiddelde rapportcijfer 7,0. Maar liefst 29 procent geeft een 8,0 of hoger. Ook de website krijgt het gemiddelde rapportcijfer 7,0, maar 30 procent geeft een 8,0 of hoger. Daarmee behoort de website van Sliedrecht tot de best scorende websites in de Drechtsteden. Burgemeester Bram van Hemmen: "De afgelopen jaren zijn zowel de website als het gemeentenieuws volledig vernieuwd. Daarmee wilden we de informatievoorziening naar onze inwoners op een hoger niveau brengen. De waardering hiervoor hoop je dan terug te zien in de onderzoekscijfers en dat is gebeurd. Dat is waarvoor we het doen. Het laat ook zien dat naast sociale media de meer traditionele media nog altijd door veel inwoners wordt geraadpleegd. We blijven die kanalen dus ook gewoon inzetten."


Vertrouwen

De totale waardering voor gemeentelijke communicatie is met het rapportcijfer 6,9 gelijk gebleven ten opzichte van 2015. Ook komt dit overeen met het gemiddelde cijfer in de Drechtsteden. Het is wel hoger dan het landelijk gemiddelde (6,6). Ook het rapportcijfer voor het gemeentebestuur is met een 6,7 vergelijkbaar ten opzichte van het vorige onderzoek. Over het algemeen zijn de deelnemers positief over de gemeente. Volgens hen wordt deze goed bestuurd en is er vertrouwen in burgemeester en wethouders. Het vertrouwen in de gemeente Sliedrecht is gedaald van 84 procent in 2015 naar 79 procent in 2017. Dit is nog steeds iets hoger dan het gemiddelde in de Drechtsteden van 78 procent.


Participatie

Inwoners zijn wel vrij kritisch over betrokkenheid, inspraak en participatiemogelijkheden binnen de gemeente. Zo geeft 58 procent aan dat zij onvoldoende invloed hebben op wat de gemeente doet. De gemeente krijgt het rapportcijfer 6,1 voor de wijze waarop ze burgers betrekt bij (de uitvoering van) beleid en de samenwerking zoekt. In de Drechtsteden is dit gemiddeld een 6,0. "Toch zouden we hier graag een hoger cijfer zien," aldus burgemeester Van Hemmen. "Als college van B&W vinden we het belangrijk dat inwoners, bedrijven en verenigingen zoveel mogelijk betrokken worden. Als meer dan de helft van de ondervraagden vindt dat hun invloed onvoldoende is, nemen we dat serieus. Het is onze ambitie om deze waardering voor participatiemogelijkheden op een hoger niveau te krijgen. We gaan daarom meer bekendheid geven aan de mogelijkheden om met ons mee te denken of zelf met initiatieven te komen."

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn