Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2018 Kwalitatieve duurzame woningen

Kwalitatieve duurzame woningen

Instrument moet duurzaamheid en kwaliteit borgen

De regio Drechtsteden wil groeien. De regio wil er 25.000 extra woningen bij in
het gebied en zet daarbij vooral in op kwalitatief en duurzaam bouwen. Om te
borgen dat dit ook daadwerkelijk gebeurt, wil het Drechtstedenbestuur doorgaan
met het GPR Gebouw-instrument (Gemeentelijke Praktijk Richtlijn).


GPR is een systeem dat nieuwbouwplannen toetst op energie, milieu (samen als
duurzaamheid), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. In september 2011 ondertekenden gemeenten, corporaties, een groot aantal ontwikkelaars en de
adviesraden het Convenant kwaliteit nieuwbouw Drechtsteden. Nieuwbouwplannen
moeten een bepaalde minimale score behalen. Gebleken is dat GPR een goed middel
is om duurzaam bouwen en transformeren (ombouwen van kantoor- naar
woongebouwen) meetbaar en bespreekbaar te maken. Daarnaast is
levensloopbestendigheid en toegankelijkheid een belangrijk onderwerp in het licht van 'langer zelfstandig thuiswonen'.


Hans Tanis, regionaal portefeuillehouder Wonen: 'Om als regio door te groeien naar
een gebied met meer dan 300.000 inwoners - waarmee we 'de vijfde stad van
Nederland' zijn – zetten we onverminderd in op goed wonen, werken en
bereikbaarheid. Onze stevige ambities op wonen en duurzaamheid maken het logisch
dat we doorgaan met GPR. Wij willen meer woningen in ons gebied, waarbij kwaliteit
en duurzaamheid hoog in het vaandel staat. Dit instrument draagt eraan bij dat dat ook gebeurt.'


Ook Jacqueline van Dongen, regionaal portefeuillehouder Duurzaamheid, juicht het
gebruik van GPR van harte toe: 'Eén van onze belangrijkst opgaven is een
energieneutraal gebouwde omgeving. GPR is een mooi instrument om gebouwen zo
duurzaam mogelijk te realiseren.'


Op basis van GPR kunnen gemeenten met (project)ontwikkelaars en
woningcorporaties concreter met elkaar in gesprek over zo optimaal mogelijke
ontwerpen van gebouwen. GPR wordt toegepast bij nieuwbouwwoningen, kantoor- en schoolgebouwen en het transformeren van kantoorgebouwen naar woningen). Vanaf dit jaar kan het instrument ook gebruikt worden voor bestaand vastgoed en maakt het systeem inzichtelijk hoe een gebouw zo energieneutraal mogelijk ingericht kan worden.


luchtfoto

Drechtsteden zetten in op meer kwalitatieve duurzame woningen

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn