Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2018 Miljoenen voor betere doorstroming op A15

Miljoenen voor betere doorstroming op A15

Fileoverlast verminderen met innovatieve maatregelen


De komende vier jaar wordt er €8 miljoen gestoken in het
verbeteren van de doorstroming op de A15 tussen Ridderkerk en
Gorinchem. De op een na duurste file wordt de komende vier jaar
aangepakt met innovatieve maatregelen voor het wegverkeer en
openbaar vervoer waarmee de bereikbaarheid van de Drechtsteden
verbetert.


Deze bereikbaarheid staat onder druk: op de A15 tussen Ridderkerk en
Gorinchem staat immers de op één na duurste file van Nederland. Er zijn
dagelijks files, zowel in de ochtend- als in de avondspits, in beide
richtingen. Met de beoogde groei van 25.000 woningen en 30.000
arbeidsplaatsen in de Drechtsteden komt de doorstroming nog verder onder
druk te staan.


'We maken ons al geruime tijd sterk voor het oplossen van de doorstroming
op de A15. Eerder dit jaar maakte de minister al €300 miljoen vrij voor het
verbreden van de A15. Dat is echter niet van vandaag op morgen geregeld.
Er is dus meer nodig', aldus Gedeputeerde Floor Vermeulen.


'Elke dag hebben we nu al last van de drukte op de weg, met alle gevolgen
voor de leefbaarheid en de economische aantrekkelijkheid van onze regio',
vult Hans Tanis regionaal portefeuillehouder Bereikbaarheid Drechtsteden
aan. 'Om de pijn op korte termijn te verlichten hebben we als Drechtsteden
samen met de provincie, Rijkswaterstaat, bedrijven en
ondernemersorganisaties een maatregelenpakket afgesproken dat op korte
termijn de fileproblemen al moeten verminderen. We zijn heel blij dat de
minister hiervoor ook geld beschikbaar stelt. Ik ben heel trots op dit
resultaat. Nu kunnen we aan de slag.'


De Drechtsteden, provincie Zuid-Holland, Rijkswaterstaat, Transport en
Logistiek Nederland (TLN), de Verkeersonderneming en een aantal
bedrijven uit de regio hebben een pakket aan maatregelen voorgesteld dat
op korte termijn de doorstroming verbetert, onnodige vertraging voorkomt
en het verkeer meer spreidt. Rijk, regio en bedrijven investeren de
komende 4 jaar gezamenlijk in een snellere inzet van bergers, kleine
wegmaatregelen zoals het aanpassen van belijning, gecoördineerd
verkeersmanagement en spitsmijdingsmaatregelen. Hiermee beogen we
straks minder overlast van files op de A15.


Eerder deze week pleitte TLN al voor het versneld aanpakken van de A15
tussen Ridderkerk en Gorinchem. ‘De wegen hier in de regio slibben dicht’,
zegt Arjan Maat, bestuurder van TLN regio West. ‘Het is nog niet te laat; we
kunnen nu nog dotteren en dit verkeersinfarct verhelpen. Maar voor de
langere termijn zijn er grotere maatregelen nodig: de wegverbreding kan
voor ons niet snel genoeg gebeuren.'


A15

Fileoverlast verminderen met innovatieve maatregelen

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn