Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2018 Oproep aan het dorp

Oproep aan het dorp

Brief van burgemeester Bram van Hemmen


Beste inwoners van Sliedrecht,

De laatste twee jaar zie ik zaken in ons dorp gebeuren die mij niet tot vreugde stemmen. De laatste tijd word ik geconfronteerd met berichtgeving over bestuurders die mij raakt. Termen als 'corrupt', 'niet integer', 'onbetrouwbaar' en 'vriendjespolitiek' vliegen mij te vaak en te makkelijk om de oren en dansen me voor de ogen.


Als burgemeester ben ik bij wet belast met het bevorderen van de integriteit in de gemeente (artikel 170, tweede lid Gemeentewet). In die rol ben ik verantwoordelijk voor de afdoening van een integriteitsmelding. Vanuit mijn ambt als burgemeester van Sliedrecht, spreek ik me uit over wat ik in ons dorp zie gebeuren.


Er moet in ons dorp een einde komen aan het doen van ongefundeerde beschuldigingen!


Beschuldigingen die achteraf onterecht blijken, zijn slecht voor het imago van ons dorp. Vandaag is het de ene bestuurder, morgen is het een ander persoon. Het kan ons allemaal treffen en je kunt je dan niet verdedigen. Het raakt niet alleen de persoon die beschuldigd wordt, maar ook zijn familie.


Natuurlijk is er altijd ruimte voor integriteitsmeldingen! Voor serieuze meldingen is bij mij alle ruimte. Zodra ik een onderbouwde melding binnen krijg, zal ik die altijd serieus in behandeling nemen. En vergis u niet. Op het moment dat blijkt dat er een schending van integriteit is, zal ik niet aarzelen om passende maatregelen te nemen.


Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Nu is er een punt bereikt waarop ik zeg: Dit accepteer ik niet! Er zijn grenzen! Beschuldigingen zijn nooit vrijblijvend. Bestuurders zijn beschuldigd, beschadigd en gekwetst. Het kan niet zo zijn dat er een melding wordt gedaan louter en alleen om een bestuurder te beschadigen of om een persoonlijk doel te realiseren. Daar trek ik als burgemeester de grens.


Bestuurders van ons dorp werken voor de gemeenteraad: Dat zijn uw volksvertegenwoordigers, die namens u besluiten nemen om ons dorp mooier te maken. Als er een democratisch besluit is genomen, voert een bestuurder dat uit. Nederland is een rechtsstaat. Als u het ergens niet mee eens bent, dan kunt u altijd bezwaar maken. En mocht dat nodig zijn dan beslist de rechter wie gelijk heeft. Zo doen we dat in ons land.


Iedereen die een melding van niet integer handelen wil doen, kan dit bij mij schriftelijk doen. Met de kennis die ik nu heb, zal ik altijd om een onderbouwing vragen. Het is niet alleen mijn rol en taak om me uit te spreken tegen ongefundeerde beschuldigingen. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor iedereen!


Sliedrecht is een dorp om trots op te zijn, maar daar moeten we wel met zijn allen aan blijven werken.


Met vriendelijke groet,

Bram van Hemmen
Burgemeester van Sliedrecht


Burgemeester Van Hemmen

Brief van burgemeester Bram van Hemmen: De laatste twee jaar zie ik zaken in ons dorp gebeuren die mij niet tot vreugde stemmen.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn