Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Capaciteit begraafplaats

Capaciteit begraafplaats

De gemeenteraad van Sliedrecht heeft dinsdag 29 januari in een oordeelsvormende vergadering het voorstel om de capaciteit van de begraafplaats uit te breiden besproken. Als er niets gebeurt, is er in 2025 geen ruimte meer voor nieuwe graven.


Een adviesbureau heeft zeven mogelijkheden in kaart gebracht waarmee er in totaal ruimte kan komen voor 780 nieuwe graven.


Als er op de begraafplaats werkzaamheden gaan plaatsvinden, is het belangrijk om precies te weten wat er wanneer moet gebeuren. Tijdens de uitvoeringsperiode wil de gemeente respectvol omgaan met begrafenissen en bestaande graven. Ook omwonenden en andere betrokkenen moeten duidelijke informatie krijgen over wat ze kunnen verwachten.


Er wordt al sinds 2015 gesproken over de capaciteit van de huidige begraafplaats. Zo is ook de mogelijkheid van een tweede begraafplaats de revue gepasseerd. Maar dat blijkt een zeer kostbaar proces. Daarvoor moet grond worden aangekocht en nieuwe wegen en een parkeerplaats worden aangelegd. Ook moet zo'n nieuwe begraafplaats worden ingericht en is er materiaal nodig voor onderhoud en werkzaamheden.


Daarom heeft de gemeente nogmaals gekeken wat de mogelijkheden op de huidige begraafplaats zijn. Door het aantal graven hier uit te breiden, blijft de begraafplaats een herkenbare eenheid in Sliedrecht, die makkelijk bereikbaar is en dichtbij de woonomgeving ligt.


Als de voorstellen van het adviesbureau haalbaar zijn, is het ook de bedoeling om de bestaande voorzieningen op de begraafplaats te moderniseren. Het gaat dan om voorzieningen voor het publiek, het beheerdersgebouw en de stalling voor het materieel.


Voor dat aanvullend onderzoek naar de zeven mogelijkheden om het aantal graven fors uit te breiden is 170.000 euro nodig.


Het is de bedoeling dat de gemeenteraad op 12 februari 2019 een besluit neemt.begraafplaatsBezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn