Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Inloopavond Sliedrecht Buiten

Inloopavond Sliedrecht Buiten

Op woensdag 27 maart 2019 organiseert gemeente Sliedrecht een inloopbijeenkomst. De inloopbijeenkomst heeft het voorontwerp nieuw bestemmingsplan Sliedrecht Buiten als onderwerp. U bent tussen 19:30 en 21:00 uur van harte welkom in de voetbalkantine van V.V. Sliedrecht, Sportlaan 7 in Sliedrecht, om u te laten informeren over de plannen. U kunt de stukken inzien en vragen stellen aan de aanwezige ambtenaren van de gemeente.


Het voorontwerp bestemmingsplan

Het nieuwe bestemmingsplan Sliedrecht Buiten heeft als doel om de verplaatsing van het sportterrein van V.V. Sliedrecht naar het gebied tussen de Sportlaan/Betuweroute, de Provinciale Weg N482 en de Kweldamweg mogelijk te maken. Ook biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor de ontwikkeling van een Toeristisch Overstappunt (TOP), nieuwe natuur, kleinschalige dagrecreatie, parkeervoorzieningen en water. Het voorontwerp ligt de komende zes weken ter inzage.


Inspraak

Tijdens de periode van terinzagelegging kan iedereen zijn of haar reactie op het voorontwerp bestemmingsplan geven. Uw reactie kunt u zenden aan burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. U kunt uw inspraakreactie ook digitaal versturen naar gemeente@sliedrecht.nl o.v.v. "inspraakreactie bestemmingsplan Sliedrecht Buiten". Wilt u een mondelinge inspraakreactie indienen, dan kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling RO&E op telefoonnummer 14 0184.


plangebied

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn