Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 10

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van zes bomen, Weresteijn Noord. Reden: Ophoging verharding. In het project worden zes bomen gekapt en acht bomen herplant.
  1 haagbeuk
  1 sierappel
  1 linde
  2 meelbessen
  1 es
  Datum ontvangst: 27 februari 2019
 • Herstructurering Staatsliedenbuurt. Het kappen van drie bomen, Talmastraat. Reden: wijzigen grond naar uitgeefbare grond. Alle bomen worden herplant.
  3 lindebomen
  Datum ontvangst: 1 maart 2019


Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het gebruiken van de derde verdieping voor kantoordoeleinden, Industrieweg 11
  Datum verleend: 1 maart 2019

 • Interne verbouwing Gantel Yulius, Wilhelminastraat 71
  Datum verleend: 1 maart 2019

 • Het wijzigen van het kozijn in de voorgevel van de winkelruimte, Rivierdijk 723
  Datum verleend: 1 maart 2019

 • Het realiseren van dakkapellen op de zijdakvlakken van het kantoorpand, Kweldamweg 49
  Datum verleend: 1 maart 2019


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van 37 woningen, Baanhoek west


Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het plaatsen van een raam in de bestaande westgevel, Baanhoek 186


Omgevingsvergunningen 4 t/m 8 maart 2019

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn