Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 22

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Oprichten van een loods en vergroten perceel, Industrieweg 45
  Datum ontvangst: 15 mei 2018
 • Kappen van een boom (particulier), Stationsweg 135
  Datum ontvangst: 15 mei 2018
 • Kappen van een boom in de voortuin (particulier), Februariplantsoen 1
  Datum ontvangst: 15 mei 2018
 • Kappen vier gemeentelijke bomen t.b.v. plan woningbouw, Lanser locatie Rivierdijk t.h.v. nummer 769
  Datum ontvangst: 14 mei 2018
 • Plaatsen van dakkapellen, Prof v.d. Waalslaan 5
  Datum ontvangst: 18 mei 2018
 • Plaatsen van een erfafscheiding, Monteverdistraat 35
  Datum ontvangst: 22 mei 2018
 • Kappen van vijf bomen
  1. plantsoen achterzijde t.h.v. Prickwaert 40/42 (boom is dood)
  2. plantsoen voorzijde t.h.v. Prickwaert 2 (boom is dood)
  3. plantsoen voorzijde t.h.v. Waterwegstraat 53 (boom is dood)
  4. plantsoen voorzijde t.h.v.Waterwegstraat 51 (boom is dood)
  5. plantsoen zijkant t.h.v. Prof. Musschenbroekstraat 11 Kappen van vijf bomen (conditie matig, zwamaantasting op stam)
  Datum ontvangst: 23 mei 2018
 • Kandelaberen (flink snoeien) van twee bomen, Plantsoen parkeerplaats algemene begraafplaats
  Reden: noodzakelijk door scheefstand
  Datum ontvangst: 23 mei 2018
 • Kandelaberen (flink snoeien) van 11 bomen, Burg. Feitsmapark
  Reden: noodzakelijk door scheefstand
  Datum ontvangst: 23 mei 2018


Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure

 • Kappen van vier bomen i.v.m. herinrichting plein (gemeentelijke bomen) Voornemen tot herplant van vijf bomen na herinrichting plein, Bonkelaarplein
  Datum verleend: 25 mei 2018
 • Kappen van twee gemeentelijke bomen tbv herinrichting, Prof. Zeemanweg 1
  Datum verleend: 25 mei 2018


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Interne verbouwing, Wilhelminastraat 80-86


Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Transparante luifel aan de zijkant van de woning, Rondo 100Omgevingsvergunningen 28 mei t/m 1 juni 2018

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn