Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 33

Verleende omgevingsvergunning voor een reguliere voorbereidingsprocedure

  • Realiseren van 30 grondgebonden woningen, Baanhoek-West, project Straus
    Datum verleend: 10 augustus 2018
  • Kandelaberen van 11 bomen, Burg. Feitsmapark
    Datum verleend: 10 augustus 2018
  • Kappen van een boom, IJsselstraat 29
    Datum verleend: 10 augustus 2018


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

  • Het tijdelijk plaatsen van twee lokalen CBS Prins Willem Alexander, Prof. v.d. Waalslaan 2, Sliedrecht

Omgevingsvergunningen 13 t/m 17 augustus 2018

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn