Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 42

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een dakopbouw, Leeuweriksingel 4
  Datum ontvangst: 8 oktober 2018

 • Oprichten van een reclamezuil, waterberm thv Kubus 200
  Datum ontvangst: 8 oktober 2018

 • Het plaatsen van vier vlaggenmasten, Kweldamweg 8
  Datum ontvangst: 12 oktober 2018

 • Het kappen en aanplanten van bomen, Parallelweg 8a
  Datum ontvangst: 12 oktober 2018

 • Het vellen van 12 houtopstanden,  Benedenveer
  Datum ontvangst: 15 oktober 2018


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het kappen van een boom voor een inrit, Benedenveer 30


Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het vergroten van een bestaande aanbouw, Stationsweg 221


Omgevingsvergunningen 15 t/m 19 oktober 2018

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn