Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 43

Ingediende aanvragen met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Tijdelijke opslag van koelcontainers, Kubus 68
  Datum ontvangst: 16 oktober 2018
 • Het wijzigen van de geel (bedrijfspand), Leenmanstraat 9
  Datum ontvangst: 17 oktober 2018
 • Vervangen brug Reinenweer, thv. Reinenweer 44
  Datum ontvangst: 17 oktober 2018
 • Het omzetten van een zelfstandige naar onzelfstandige woonruimte, Putterstraat 5
  Datum ontvangst: 19 oktober 2018


Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom, reden kap: matig conditie van de boom. 3 bomen worden herplant, Tuinfluiterstraat
  Datum verleend: 19 oktober 2018
 • Het kappen van 400 bomen. Er is een herplant-plicht opgelegd, langs provinciale weg N482
  Datum verleend: 19 oktober 2018


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Kappen van een boom aan de Rivierdijk 599.

Omgevingsvergunningen 22 t/m 26 oktober 2018

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn