Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 47

Ingediende aanvragen voor een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het vervangen van de houten gevelpuien, Touwbaan 4
  Datum ontvangst: 13 november 2017
 • Het plaatsen van een hekwerk rondom combi sport plek, tussen Boog en Rivierdijk
  Datum ontvangst: 16 november 2017


Verleende omgevingsvergunning voor een regulier voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom (particulier), Molendijk 94
  Datum verleend: 13 november 2017
 • Het kappen van één ceder (particulier), Aalscholverstraat 20
  Datum verleend: 13 november 2017
 • Het kappen van 17 bomen (gemeentelijk), Begraafplaats, Thorckelaan 10
  (reden kap: herindeling/ophoging van de begraafplaats)
  Datum verleend: 13 november 2017
  1 Leylandcipres
  1 Japanse notenboom
  1 valse Acacia
  2 Dwergcypressen
  2 Europese Lorken
  1 Beverboom
  1 Spar
  1 Kornoelje
  1 Meidoorn
  1 gewone Taxus
  1 Meidoorn
  1 gewone Spar
  1 Hollandse Linde
  1 westerse Levensboom
  1 gewone Esdoorn
 • Het kappen van twee bomen (gemeentelijk), Weresteijn 58 en 80
  Datum verleend: 13 november 2017
  1 Sierkers, Weresteijn 80, zijkant van woonerf (reden kap: matige kwaliteit, deel kroon bevat dode takken)
  1 Es, Weresteijn 58, zijkand van woonerf bij parkeerplaatsen (reden kap: matige kwaliteit, dode takken in kroon, essentaksterfte)


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Voor onderstaande plannen is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:

 • Het bijplaatsen van units, Spoelmaker 3

Omgevingsvergunningen 20 t/m 24 november 2017

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn