Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Werkzaamheden openbare ruimte Project verbreding A15

Project verbreding A15

Hier vindt u alle aktuele berichtgeving over de verbreding A15 Papendrecht - Sliedrecht.


Project A15Voorbereidende onderzoeken A15

Ter voorbereiding op de aanbestedingsprocedure is gestart met verhardingsonderzoek, geotechnisch onderzoek, milieukundig bodemonderzoek en het inmeten van de verharding op de A15. Het merendeel van deze onderzoeken is inmiddels voltooid. Enkele onderzoeken behoeven nog aanvulling, daarom worden er nog 3 nachten onderzoeken uitgevoerd. De onderzoeken worden uitgevoerd door Geonius.


Wat betekent dit voor u?

De werkzaamheden op de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht-Oost, vinden plaats in de nachten (vanaf 20.30 tot 05.30 uur) van:

  • 11 op 12 oktober
  • 12 op 13 oktober
  • 15 op 16 oktober 2018

De werkzaamheden vinden plaats tussen afrit 23 Papendrecht en circa hectometerpaaltje km 83.0, in beide richtingen.


• Beperkte geluidshinder
De boringen kunnen beperkte geluidshinder veroorzaken. Geonius doet er echter alles aan om de geluidshinder door de werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Door clustering van werkzaamheden wordt de doorlooptijd van de uitvoering zo kort mogelijk gehouden. Bovendien verschuiven de werkzaamheden gedurende de nacht. De geluidshinder blijft daardoor beperkt.


• Beperkte verkeerhinder
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren wordt tijdens de 3 nachten in beide richtingen één rijstrook afgesloten. Zodoende kan het verkeer in beide richtingen altijd over één rijstrook doorrijden. Door de werkzaamheden te clusteren binnen dezelfde afzetting en in een ‘treintje’ uit te voeren, wordt de uitvoeringsduur bovendien zo kort mogelijk gehouden. De toe- en afritten zijn voor iedereen gewoon bereikbaar.


Meer informatie

Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de omgevingsmanagers van Geonius (telefoon: +31 88 130 06 00, e-mail: A15@geonius.nl).

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn