Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Vergunningen

Aangevraagde en verleende vergunningen

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3360 AA Sliedrecht. Indien dit ter bescherming van belangen nodig wordt geacht, kan een afzonderlijk verzoek om voorlopige voorzieningen worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, Bestuursrecht team B, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Omgevingsvergunningen

Hieronder vindt u de in Sliedrecht aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen


APV-Vergunningen en Ontheffingen

Hieronder vindt u de in Sliedrecht aangevraagde en verleende  APV-Vergunningen en Ontheffingen en het collecterooster


Vergunningen Bijzondere Wetten

Hieronder vindt u de in Sliedrecht aangevraagde en verleende vergunningen Bijzondere Wetten. Hieronder vallen o.a. de Drank- en Horecawet, Wet Op de Kansspelen en de Winkeltijdenwet


Plannen ter inzage

Hieronder vindt u de plannen die ter inzage liggen

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn