Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 26

Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning

 • Het kappen van twee bomen, t.b.v. ontwikkeling 12 appartementen Kerkbuurt (gemeentelijk), Kerkbuurt 12-18
  Datum ontvangst: 20 juni 2017
 • Het bouwen van een nieuwbouw woning, Baanhoek 154
  Datum ontvangst: 22 juni 2017


Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde en het bouwen van een dakopbouw aan de achterzijde van de woning, Zwaluwstraat 7
  Datum verleend: 23 juni 2017
 • Het aanleggen van een tijdelijke in- en uitrit voor een periode van zes weken, ten behoeve van de bereikbaarheid van de parkeerboxen, Vogelenzang 15
  Datum verleend: 23 juni 2017
 • Het bouwen van een carport, tussen Rivierdijk 448 en 446, kadastraal bekend sectie I, nummer 3730
  Datum verleend: 23 juni 2017


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het realiseren van één dakkapel aan de voorzijde en één dakkapel aan de achterzijde van de woning aan de Rondo 137

Omgevingsvergunningen 26 t/m 30 juni 2017

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn