Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 30

Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning

 • Het kappen van 14 bomen (particulier), Valkweg 8
  Datum ontvangst: 17 juli 2017
 • Het kappen van een boom (gemeentelijk), Sportlaan 7 (noodzakelijk voor het plaatsen van een tijdelijke accommodatie v.v. Sliedrecht)
  Datum ontvangst: 18 juli 2017
 • Het kappen van twee essen (gemeentelijk), thv Deltalaan 217 (noodzakelijk voor het laden en lossen van auto's voor het autobedrijf)
  Datum ontvangst: 18 juli 2017
 • Het bouwen van een schuur, Roerdompstraat 60
  Datum ontvangst: 19 juli 2017
 • Het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar een niet-zelfstandige woonruimte voor een periode van vijf jaar, Reinenweer 23
  Datum ontvangst: 19 juli 2017
 • Het oprichten van 25 nieuwbouw woningen, Baanhoek West, Rondo 168
  Datum ontvangst: 20 juli 2017


Verleende besluiten met reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het oprichten van 6 beneden- en 12 bovenwoningen verdeelt over twee blokken, Staatsliedenbuurt, sectie I, perceel 5059
  Datum verleend: 21 juli 2017

 • Het oprichten van 15 nieuwbouw woningen, Staatsliedenbuurt, sectie I, perceel 5059
  Datum verleend: 21 juli 2017

 • Het oprichten van een patatkraam met voorportaal, Prisma 103
  Datum verleend: 21 juli 2017


Kennisgeving geen omgevingsvergunning nodig

 • Het bouwen van een schuur aan de achterzijde, Simon Stevinstraat 9

 • Het bouwen van een schuur en veranda aan de achterzijde van de woning, Rivierdijk 24


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het renoveren en uitbreiden van de woning, Molendijk 16


Omgevingsvergunningen 24 t/m 28 juli 2017

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn