Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 50

Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning

 • Het kappen van vier bomen, Krausstraat
  Datum ontvangst: 5 december 2016
 • Het kappen van 23 bomen, diverse locaties:
  1 els, ter hoogte van Koningsweer 9/10 in plantsoen achterzijde woning
  1 populier, ter hoogte van Tiendweg/Tolsteeg in plantsoen langs geluidscherm A15
  3 acasia, ter hoogte van Waterwegstraat 57-61 in plantsoen voorzijde woningen
  1 linde, ter hoogte van Lekstraat 20 in plantsoen achterzijde woning
  1 esdoorn, ter hoogte van flat Rijnstraat 169-311 in plantsoen nabij parkeerplaatsen
  1 sierkers, ter hoogte van flat Rijnstraat 1-167 in plantsoen langs watergang
  2 kastanjes, ter hoogte van raadhuis Dr. Langeveldplein 30 in halfverharding westzijde gevel gebouw
  2 berken,  ter hoogte van appartementencomplex Hobbemastraat 11-42 in plantsoen oostzijde gevel gebouw
  1 kastanje, ter hoogte van Aalscholverstraat 18 in plantsoen langs Thorbeceklaan
  2 esdoorns, ter hoogte van Burg. Feitsmapark in plantsoen langs Thorbeckelaan
  1 sierkers, ter hoogte van flat Tuinfluiterstraat 1-136 in plantsoen langs de Kievitlaan
  1 linde, ter hoogte van Meerkoetstraat 6/8 in plantsoen voorzijde woningen
  1 eik, ter hoogte van flat Rembrandtlaan 390-468 in plantsoen langs de Rembrandtlaan
  1 els, ter hoogte van Poelenstoep 16/17 in plantsoen achter de woningen
  1 sierpeer, ter hoogte van Molshoefweer 1 naast de woning in de verharding
  1 berk, ter hoogte van Maaslaan in Dreespark nabij hondenuitrenveld
  1 haagbeuk, ter hoogte van De Horst 69 in plantsoen naast de rijweg
  1 es, ter hoogte van IJsbaan 28/30 in plantsoen naast de rijweg
  Datum ontvangst: 5 december 2016


Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het kappen van een boom, Ovonde Zwijnskade
  Datum verleend: 9 december 2016
 • Het kappen van 10 bomen, Staatsliedenbuurt
  Datum verleend: 9 december 2016


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Het vervangen van de bestaande torenkraan, Rivierdijk 276

Omgevingsvergunningen 12 t/m 16 december 2016

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn