Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Week 52

Ingediende aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning

 • Het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak, Prickwaergt 142
  Datum ontvangst: 19 december 2016
 • Het oprichten van een bedrijfspand, Lelystraat 101
  Datum ontvangst: 22 december 2016
 • Het aanleggen van in- en uitritten, Stationsweg 115 t/m 233
  Datum ontvangst: 22 december 2016
 • Het realiseren van twee schanskorven, Monteverdistraat
  Datum ontvangst: 22 december 2016
 • Het realiseren van een geluidscherm tussen de te bouwen woningen aan de Rondo en Monteverdistraat
  Datum ontvangst: 22 december 2016


Verleende omgevingsvergunningen met reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het vervangen van de bestaande erfafscheiding, Waterwegstraat 1
  Datum verleend: 23 december 2016
 • Het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar een niet-zelfstandige woonruimte voor een periode van 5 jaar
  Datum verleend: 23 december 2016


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Voor onderstaande plan is in het kader van de Wabo de beslistermijn verlengd met een termijn van zes weken:
  - Uitbreiding JCS speellokaal, Scheldelaan 15

Omgevingsvergunningen 27 t/m 30 december 2016

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn