Spring naar inhoud

Week 5

Ingediende aanvragen omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Oprichten tijdelijke wooneenheden, Rivierdijk 274
  Datum ontvangst: 21 januari 2019
 • Het vellen van drie houtopstanden, sectie G perceel nr. 1175
  - Thv Prisma 101 oostzijde, staat te dicht bij hoogspanningskabels
  - Thv Stationsweg 108, achterzijde, staat te dicht bij perceel particulier
  - Thv Sporthal de Stoep, oostzijde, matige conditie (bloedingsziekte)
  Datum ontvangst: 21 januari 2019
 • Het kappen van zes bomen, Dr. Langevepldein 1
  Datum ontvangst: 21 januari 2019


Verleende omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure

 • Het wijzigen van de gevels, Rivierdijk 460
  Datum verleend: 25 januari 2019
 • Het realiseren van een woning, Albrechtplein 21-23
  Datum verleend: 25 januari 2019
 • Het oprichten van een reclamezuil in de watergang, ter hoogte van Kubus 200
  Datum verleend: 25 januari 2019
 • Het verbouwen van het pand tot zes appartementen en een winkelruimte, Kerkbuurt 81 t/m 81 f
  Datum verleend: 28 januari 2019


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 • Interne verbouwing Gantel, Yulius, Wilhelminastraat 71

Omgevingsvergunningen 28 januari t/m 1 februari 2019

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn