Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Plannen en projecten Warmtenet Sliedrecht

Warmtenet Sliedrecht

Sliedrecht wil nog duurzamer. Nu worden in Sliedrecht nog te veel fossiele brandstoffen gebruikt, terwijl lokaal duurzamere alternatieven beschikbaar zijn. Gemeente Sliedrecht, provincie Zuid-Holland, woningcorporatie Tablis Wonen en HVC zetten zich daarom samen in voor een collectief warmtenet dat ongebruikte energie benut. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Het warmtenet gaat als eerste de Staatsliedenbuurt van duurzame warmte voorzien, zodra de 95 woningen opgeleverd worden.


Animatie warmtenet


Sliedrecht-Oost aardgasvrij

Samen werken aan een toekomstbestendige wijk, zowel bovengronds als ondergronds

In heel Nederland gaan we stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we in de toekomst op een andere manier ons huis verwarmen en koken. De wijk Sliedrecht-Oost is de eerste wijk in de gemeente Sliedrecht waar we met inwoners die toekomst willen verkennen. De gemeente Sliedrecht, woningcorporatie Tablis Wonen, duurzaam energie en afvalbedrijf HVC, netbeheerder Stedin en het Regionaal Energieloket trekken hierin samen met u op.


kaart

Bovenstaand het projectgebied. Om het subsidiegebied duidelijk weer te geven, is een adressenlijst opgesteld. PDF-bestandKlik hier om te zien of uw adres binnen het subsidiegebied valt.

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen? Mail ons op duurzaamwonen@sliedrecht.nl.


Meer weten over de ontwikkelingen in Sliedrecht-Oost? Lees de

Staatsliedenbuurt

De aansluiting van de Staatsliedenbuurt in Sliedrecht is een mooi initiatief van lokaal samenwerken aan de energietransitie. Een concreet resultaat wordt de komende maanden gerealiseerd met de aansluiting van 95 woningen op het warmtenet in de Staatsliedenbuurt. De sloop en nieuwbouw van de Staatsliedenbuurt maakt het mogelijk om deze wijk als eerste aan te sluiten op duurzame warmte en aardgasvrij op te leveren. Gas weghalen uit de gebouwde omgeving is complex. Daarmee loopt de Staatsliedenbuurt voorop. De huurwoningen in de Staatsliedenbuurt worden aangesloten op een lokaal warmtenet en worden allereerst gevoed door een tijdelijke warmtebron. In de komende tijd wordt onderzocht welke wijken of gebouwen nog meer kunnen worden aangesloten op het warmtenet.


luchtfoto Sliedrecht


Het warmtenet

Een duurzaam warmtenet draagt bij aan een forse CO₂-reductie. Het warmtenet is een ondergronds leidingnet dat warmte verspreidt om huizen, bedrijven en instellingen te verwarmen. Op lange termijn verdwijnt het gas als warmtebron uit de huizen in Nederland. Restwarmte, bijvoorbeeld uit de industrie, maar ook geothermie of warmtepompen bieden een duurzaam alternatief.


Het warmtenet wordt gefaseerd aangelegd. In sommige gevallen is het nodig om woningen aan te sluiten op een tijdelijke warmtecentrale (TWC). Zoals bij de Staatsliedenbuurt. In de TWC wordt door een CV-ketel warm water geproduceerd. Dit water voeren we via geïsoleerde leidingen naar woningen om hen van warmte te voorzien. Warm water van zo’n 70 graden wordt door de leidingen gepompt naar de warmte units in de meterkast van de aangesloten woningen. De warmte unit zorgt voor de verwarming in de woningen en kan warm tapwater maken. Afgekoeld water gaat weer terug via de warmte unit het leidingnet in. Dit water stroomt terug naar de TWC, waar het weer opgewarmd wordt.


Overige links

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn