Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Waterveiligheid

Waterveiligheid

De gemeente Sliedrecht werkt samen met andere gemeenten in de regio, Waterschap Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat aan de bescherming van de regio tegen hoog water. Hoewel we nu veilig zijn, is het niet vanzelfsprekend dat we ook in de toekomst droge voeten houden. Het is duidelijk dat Alblasserwaard en Vijfheerenlanden tussen 2030 en 2050 ook rekening moeten houden met dijkversterking op een aantal plekken aan de Merwede, Lek en Noord. Dit geldt ook voor de dijken in Sliedrecht. Wat de opgave precies wordt, weten we als het Waterschap de dijken beoordeeld heeft. Deze beoordeling vindt plaats in 2019-2020.


Gebiedsopgave Sliedrecht

We willen ons goed voorbereiden op een eventuele ramp. Daarom is de afgelopen jaren onderzocht hoe toekomstige dijkversterkingen gecombineerd kunnen worden met andere projecten op of rond de dijk. Dit onderzoek is beschreven in het zogeheten  PDF-bestand'MIRT-rapport Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'. Sliedrecht krijgt hierbij bijzondere aandacht, omdat we hier te maken hebben met tweezijdige lintbebouwing op de dijk. Dit beeld van de dijk willen we graag behouden. In de deelrapportage  PDF-bestandGebiedsopgave Sliedrecht staan verschillende dijkversterkingsvarianten beschreven voor het centrum van Sliedrecht. In november 2016 is tijdens een eerste informatieavond hierover kennis en informatie met bewoners en bedrijven uitgewisseld.


Dit element is geblokkeerd

U heeft er (nog) niet voor gekozen om cookies op deze website te accepteren. Het element dat hier zou verschijnen maakt gebruik van deze cookies en hebben we daarom voor u geblokkeerd. Meer info


Drie dijkversterkingsvarianten Rivierdijk-West

Naar aanleiding van de verwachte dijkversterking in het centrum van Sliedrecht, zijn gemeente Sliedrecht en Waterschap Rivierenland door de Gebiedsraad A5H gevraagd om een nadere analyse te doen van drie dijkversterkingsvarianten ter hoogte van Rivierdijk-West. Hier is een mogelijke dijkversterking moeilijk in te passen. In januari 2018 is tijdens een tweede informatieavond het plan van aanpak voor de nadere analyse gepresenteerd aan bewoners en bedrijven. Ook konden de aanwezigen alvast hun reactie geven op de drie dijkversterkingsvarianten. In januari 2019 vond een derde informatieavond Waterveiligheid plaats, waarin de uitkomsten van de nadere analyse van de dijkversterkingsvarianten zijn gepresenteerd.


Lees de resultaten van het PDF-bestandonderzoek.


Hoe gaat het nu verder?

In 2019-2020 beoordeelt het waterschap onze dijken aan de nieuwe wettelijke normen. Op basis van de resultaten worden de dijkvakken opgenomen in de programmering van het nationale Hoogwaterbeschermingsprogramma (HBWP). In 2025 worden voor de eerste dijkvakken de eerste verkenningen voor een ontwerp gemaakt. De nadere analyse van de dijkversterkingsvarianten Rivierdijk-West vormt een goede basis voor deze vervolgfase. Wanneer dit vervolg aanbreekt, worden belanghebbenden opnieuw actief betrokken. Uiteindelijk vindt de realisatie vanaf 2030 plaats.


Lees hier de meest recente PDF-bestandinformatiebrief en het PDF-bestandpersbericht over de laatste stand van zaken.


Heeft u vragen, opmerkingen of tips voor de toekomst? Mail dan naar waterveiligheid@sliedrecht.nl.


Wilt u meer informatie over de waterveiligheidsopgave in Alblasserwaard en Vijfheerenlanden? Ga dan naar www.A5H.nl.

 • Informatiebijeenkomst 21 januari 2019

  Op 21 januari 2019 vond de derde informatieavond Waterveiligheid plaats over de nadere verkenning van dijkversterkingsvarianten ter hoogte van Rivierdijk-West. Wederom was de belangstelling van omwonenden groot en was er een hoge opkomst. Hieronder...

   
 • Focusgroep dijkversterking Rivierdijk-West 15 oktober 2018

  Op maandag 15 oktober 2018 vond in het gemeentekantoor een tweede focusgroep dijkversterking Rivierdijk-West plaats. In de focusgroep is in kleiner verband van direct omwonenden aan de Rivierdijk-West verder gepraat over de wensen en behoeften die...

   
 • Focusgroep dijkversterking Rivierdijk-West 11 juni 2018

  Op maandag 11 juni 2018 vond in het raadhuis een eerste focusgroep dijkversterking Rivierdijk-West plaats. In de focusgroep is in kleiner verband van direct omwonenden aan de Rivierdijk-West verder gepraat over de wensen en behoeften die zij in het...

   
 • Informatiebijeenkomst 22 januari 2018

  Op 22 januari 2018 vond de tweede informatieavond Waterveiligheid plaats in het Griendencollege. De avond stond in het teken van de Gebiedsopgave Sliedrecht en de nadere uitwerking van het centrumgebied. De opkomst was - met meer dan 100...

   
 • Informatiebijeenkomst 9 november 2016

  Op 9 november 2016 vond een informatiebijeenkomst plaats in het Griendencollege over het 'MIRT-rapport Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'. Met ongeveer 80 belangstellenden was de opkomst goed. Hier vindt u een vergaderverslag, de presentatie...

   

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn