Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Waterveiligheid

Waterveiligheid

De gemeente Sliedrecht werkt samen met andere gemeenten in de regio, Waterschap Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat aan de bescherming van de regio tegen hoog water. Hoewel we nu veilig zijn, is het niet vanzelfsprekend dat we ook in de toekomst droge voeten houden. Het is duidelijk dat de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden tussen 2030 en 2050 ook rekening moeten houden met dijkversterking op een aantal plekken aan Merwede, Lek en Noord. Dit geldt ook voor de dijken in Sliedrecht.  Wat de opgave precies wordt, weten we als het Waterschap de dijken beoordeeld heeft. Dit vindt plaats tussen 2017 en 2022.


MIRT-rapport

We willen hierop goed voorbereid zijn. Daarom is de afgelopen jaren onderzocht hoe toekomstige dijkversterkingen gecombineerd kunnen worden met andere projecten op of rond de dijk. Dit staat verwoord in het zogeheten PDF-bestand'MIRT-rapport Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'. Sliedrecht krijgt hierbij PDF-bestandbijzondere aandacht, omdat we hier te maken hebben met tweezijdige lintbebouwing op de dijk. Dit beeld van de dijk willen we graag behouden. Op 13 oktober is via een PDF-bestandpersbericht aangekondigd dat de resultaten van het onderzoek bekend zijn. U vindt hierover meer informatie op www.a5h.nl.  Op 9 november 2016 vond hierover een informatiebijeenkomst plaats in het Griendencollege.

Hoe gaat het nu verder?

Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuw plan van aanpak voor de komende jaren. Zodra hierover meer bekend is, brengen we u hiervan op de hoogte. De gemeente Sliedrecht maakt graag gebruik van de kennis van inwoners en bedrijven bij het maken van keuzes voor de toekomst.

Zoals toegezegd door burgemeester Van Hemmen, is een speciaal emailadres aangemaakt voor vragen, opmerkingen of tips over waterveiligheid. Dit emailadres is

waterveiligheid@sliedrecht.nl.  • Informatiebijeenkomst 9 november 2016

    Op 9 november 2016 vond een informatiebijeenkomst plaats in het Griendencollege over het 'MIRT-rapport Alblasserwaard-Vijfheerenlanden'. Met ongeveer 80 belangstellenden was de opkomst goed. Hier vindt u een vergaderverslag, de presentatie...

     

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn