Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Milieu

In het  Milieubeleidsplan Sliedrecht 2012-2015 omschrijft de gemeente Sliedrecht haar ambities op het gebied van milieu en duurzaamheid. De volgende speerpunten worden genoemd:
• Externe Veiligheid
• Luchtkwaliteit
• Geluid
• Bodem
• Water
• Energie
• Groen
• Duurzaam en Klimaatbestendig bouwen
• Natuur- en Milieueducatie
• Afval
• Derde Merwedehaven

Op het gebied van milieu werkt de gemeente Sliedrecht ook veel samen met de andere Drechtsteden. Het Milieubeleidsplan Sliedrecht sluit dan ook aan op het Regionaal Milieubeleidsplan Drechtsteden.


glas in t bakkie


Meldingen milieu

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) voert de wettelijke milieu- en omgevingstaken uit voor Sliedrecht. Naast het handhaven op milieu- en omgevingsregelgeving, verzorgt OZHZ ook milieuadvies in ruimtelijke ontwikkeling voor de gemeente Sliedrecht.

Wilt u
melding doen van (horeca)lawaai, stankoverlast, (mogelijke) bodem- of luchtverontreiniging of overlast van bedrijven? De omgevingsdienst beschikt over een Wachtdienst die 24 uur per dag bereikbaar is. Inwoners in de provincie Zuid-Holland kunnen hier dag en nacht terecht met overlastmeldingen op het gebied van het milieu. Bedrijven zijn verplicht bedrijfsincidenten met mogelijke gevolgen voor het milieu ook via dit nummer te melden.

Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022

Op 6 februari 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders de PDF-bestand'Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018 – 2022", vastgesteld. De nota bevat het uitvoeringsbeleid dat de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid zal hanteren voor de gemeentelijke milieutaken vergunningverlening, toezicht en handhaving in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 

 

Omgevingsvergunning aanvragen

De omgevingsvergunning is één samengevoegde vergunning voor bouwen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Wanneer u werkzaamheden in, op of rondom uw woning of voor uw bedrijf wilt verrichten, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig of moet u een melding doen. U vraagt een omgevingsvergunning aan of doet een melding via het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn