Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Burgemeester Van HemmenBurgemeester Van Hemmen:

'Sliedrecht is veilig en voelt veilig, samen met instanties en bewoners willen we de veiligheid en leefbaarheid behouden en waar mogelijk verbeteren.'


De handhaving van de openbare orde en veiligheid valt binnen de verantwoordelijkheden van de burgemeester. Bij deze verantwoordelijkheid hoort ook een aantal bevoegdheden om te kunnen optreden als omstandigheden daar om vragen.


Om Sliedrecht veilig en leefbaar te houden, en waar mogelijk nog veiliger en leefbaarder te maken, werkt de burgemeester samen met bijvoorbeeld de gemeente, politie, brandweer en diverse instanties en initiatieven in Sliedrecht.

De bevoegdheden van de burgemeester

De bevoegdheden van de burgemeester zijn vastgelegd in de gemeentewet en een aantal bijzondere wetten (zoals de Opiumwet).  

De bevoegdheden van de burgemeester zijn bijvoorbeeld:

 • het opleggen van een tijdelijk huisverbod bij huiselijk geweld
 • het sluiten van drugspanden (op basis van artikel 13b Opiumwet) 
 • cameratoezicht en preventief fouilleren (de burgemeester is hierbij wel verplicht te overleggen of samen te werken met het Openbaar Ministerie)
 • het opleggen van een samenscholingsverbod of een verblijfsontzegging (vastgelegd in de APV)
 • het geven van bevelen bij verstoringen van de openbare orde of de ernstige vrees voor het ontstaan daarvan (op basis van artikel 172 van de Gemeentewet)
 • het gezag over de politie als zij optreedt in het kader van de openbare orde (artikel 11 van de Politiewet)

De taken en bevoegdheden van de burgemeester veranderen voortdurend: maatschappelijke omstandigheden wijzigen, jurisprudentie vormt zich en met regelmaat verandert de wetgeving. Zo zijn er de laatste jaren ook een aantal nieuwe bevoegdheden bij gekomen, zoals handhaving van de Drank- en Horecawet.

Meer over de bevoegdheden van de burgemeester kunt u lezen op de website van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.


Samenwerking

Om Sliedrecht veilig en leefbaar te houden, en waar mogelijk nog veiliger en leefbaarder te maken, werkt de gemeente Sliedrecht samen met:

 • Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid
 • brandweer
 • politie
 • buitengewoon opsporingsambtenaren (boa's)
 • vrijwilligers
 • Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
 • diverse instanties en initiatieven in Sliedrecht


Door samen het initiatief te nemen en te kijken naar verbeteringen, houden we Sliedrecht veilig en leefbaar. Enkele onderwerpen waarbij de gemeente Sliedrecht samenwerkt met bovenstaande partijen, zijn:

 • Drank- en horeca (zoals Preventie- en handhavingsplan Alcohol en 'Verzuip jij je toekomst?!' van de Dienst Gezondheid en Jeugd )
 • Jaarwisseling (denk aan het verkopen van vuurwerk)
 • Coffeeshopbeleid
 • Integraal Veiligheidsplan

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn