Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Plannen en projecten Burgemeester Winklerplein

Burgemeester Winklerplein

Het Burgemeester Winklerplein wordt in een nieuw jasje gestoken. De gemeente Sliedrecht wil het Burgemeester Winklerplein herontwikkelen tot een aantrekkelijk winkel- en woonplein. De belangrijkste redenen hiervoor zijn de verouderde staat van het winkelcentrum, de uitstraling en de beperkte individuele en collectieve presentatiemogelijkheden. De gesignaleerde problemen vragen om een grondige opknapbeurt van het winkelcentrum en daarom heeft de gemeente besloten over te gaan tot een complete herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein.


De herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein tot een aantrekkelijk winkel- en woonplein wordt samen met De Windroos Bouwgroep en Tablis Wonen opgepakt. De Windroos Bouwgroep is een combinatie van de ontwikkelaars ABB Ontwikkeling BV, Dunamis Bouw BV en P. Visser en Zn BV. Het ontwerp is van Van Aken Architecten uit Eindhoven.

Terug naar boven


Terugblik bijeenkomst 18 mei Griendencollege

Op woensdag 18 mei kwamen ongeveer 100 omwonenden, ondernemers en pandeigenaren naar het Griendencollege voor een bijeenkomst over het nieuwe Burgemeester Winklerplein. We kijken terug op een geslaagde avond. Was u er niet bij? Of wilt u de gegeven informatie nog eens rustig nalezen? Hier blikken we kort terug op de bijeenkomst.


informatiebijeenkomst 18 mei
 informatiebijeenkomst 18 mei

Presentatie wethouder Hans Tanis

De avond werd geopend door wethouder Hans Tanis, die kort de voorgeschiedenis van het project beschreef en de nieuwste planning van het project presenteerde:


Presentatie Arjen Petersen (Van Aken Architecten)

Na de presentatie van de wethouder kwam Arjen Petersen van Van Aken Architecten aan het woord. Dit architectenbureau ontwerpt in opdracht van Windroos Bouwgroep de verschillende bouwdelen. In zijn presentatie liet Arjen Petersen de nieuwste schetsen zien. Bij het plein zelf stond nog een groot vraagteken: de inrichting hiervan ligt nog helemaal open en zou later die avond aan de orde komen tijdens een creatieve sessie.

Benieuwd naar de PDF-bestandpresentatie van Van Aken Architecten? Bekijk hem dan terug!


Informele deel en creatieve sessie inrichting plein

Na de afsluiting van het plenaire gedeelte volgde het informele gedeelte van de avond. De aanwezigen kregen gelegenheid om bij verschillende tafels en banners hun vragen te stellen aan vertegenwoordigers van Windroos Bouwgroep, Van Aken Architecten en de gemeente Sliedrecht. Daar werd volop gebruik van gemaakt. Tijdens een creatieve sessie konden wensen en ideeën voor de inrichting van het plein worden opgeplakt. Wat is belangrijk voor de inrichting van het toekomstige Burgemeester Winklerplein? Wat moet absoluut behouden blijven? En wat moet er echt anders? Het leverde verschillende reacties op.

Kort samengevat zijn tijdens de sessie vooral bomen/groen, parkeren en verkeersafwikkeling aangedragen als belangrijke aandachtspunten voor het nieuwe plein. Het behouden van de huidige bomen, of het plaatsen van extra bomen, groen en bloembakken werd genoemd. Bij parkeren gaat het over een goede verdeling tussen parken voor bewoners en parkeren voor bezoekers. De verkeersafwikkeling gaat over zowel de Rembrandtlaan als Prof. Lorentzlaan en achterliggende straten.

We gaan alle reacties bundelen en kort na de zomervakantie voorleggen aan de gemeenteraad. Daarna maken we een zogenaamde startnotitie met belangrijke uitgangspunten voor de inrichting van het plein. Op basis daarvan worden ontwerpen gemaakt en medio 2017 weten we definitief hoe het plein eruit komt te zien. Uiteraard houden we u op de hoogte!


Terug naar boven


Verdere informatie

Masterplan: niet haalbaar

De gemeenteraad heeft op 28 juni 2011 ingestemd met het Masterplan voor de herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein. Dit plan legt de hoofdlijnen voor herontwikkeling van het Burgemeester Winklerplein vast.  In 2014 is geconstateerd dat het voorgestelde plan in ongewijzigde vorm financieel en programmatisch niet haalbaar is. Daarom is onderzocht hoe het plan zo aangepast kan worden dat het uitvoerbaar is.

Het nieuwe plan

De studie naar een geoptimaliseerd plan is in het voorjaar van 2015 afgerond. Op 25 juni 2015 ondertekenden de gemeente Sliedrecht en Windroos Bouwgroep een intentieverklaring. Op 26 januari 2016 stemde de gemeenteraad in met het beschikbaar stellen van krediet voor het nieuwe plan. Daarmee kon op 11 februari 2016 de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Sliedrecht en Windroos Bouwgroep worden ondertekend.
BW-plein

Planning

Voor het eerste plandeel aan de Rembrandtlaan, tegenover de Albert Heijn, is eind december 2014 al wel een omgevingsvergunning aangevraagd. Dit plandeel omvat 350 m2 commerciële ruimte en daarboven 4 eengezinswoningen. De bouw hiervan is inmiddels gestart.

De overige bouwdelen en de inrichting van het plein volgen in de jaren 2017 tot en met 2019. Daarvoor moet ook het bestemmingsplan worden aangepast. De ter inzage legging van het bestemmingsplan en de deelplannen, wordt bekend gemaakt in De Merwestreek, op deze website en in de Staatscourant. Iedereen die opmerkingen over het ontwerp bestemmingsplan wil maken, kan in deze periode een zienswijze indienen bij de gemeenteraad.


Informatie

Wilt u graag meer informatie dan kunt u contact opnemen met mevrouw
J. Mahboeb, telefoon (078) 770 42 69. Kijk voor informatie over het project op www.windroos-sliedrecht.nl


Burgemeester Winklerplein


 • PDF-bestandPersbericht update BW-plein, 13-11- 2015
 • PDF-bestandPersbericht BW-plein, 25-06-2015
 • PDF-bestandBrief omwonenden, 24-06-2015
 • PDF-bestandPersbericht gebouw Zuiderbreedte Windroos, 13-01-2015 
 • PDF-bestandBrief omwonenden, 13-01-2015
 • Terug naar boven

  Bezoek adres

  Industrieweg 11

  3361HJ Sliedrecht

  Postadres

  Postbus 16

  3360AA Sliedrecht

  Tel: 14 0184
  WhatsApp: 06- 3643 2597

  Twitter / Facebook

  Servicelijn