Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Het Plaatje

Op  maandag 22 augustus 2016 wordt gestart met de reconstructie van de T-splitsing Baanhoek-Deltalaan in Sliedrecht die wordt omgebouwd tot een kruispunt met vier aansluitingen.

Door de aansluiting wordt de bedrijfslocatie het Plaatje aangesloten op het bestaande wegennet. Ook wordt de Baanhoek ingericht als een 30 kilometer zone. Daarmee wordt het gewenste gebruik bevorderd doordat iedereen een lagere snelheid moet rijden. Dit gebeurt door middel een kruisingsvlak, voorzien van een zogenaamde punaise.


Voor de aansluiting van het kruispunt Baanhoek / Deltalaan heeft de gemeente Sliedrecht op dinsdag 7 juli 2015 voor omwonenden van het Plaatje een inloopavond georganiseerd. Aan de hand van tekeningen werd laten zien hoe de aansluiting van het Plaatje ingericht gaat worden:


Vragen en antwoorden tijdens de inloopavond

Medewerkers van de gemeente en van Van den Herik waren aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. De vragen die gesteld zijn:


Heeft de gemeente goed inzicht in de verkeersintensiteit van de verschillende weggebruikers?
Ja, er worden regelmatig verkeerstellingen en –onderzoeken uitgevoerd.

Heeft de gemeente wel zicht op hoe hard er gereden wordt op de Baanhoek en de Molendijk? Ja, de gemeente is op de hoogte van het huidige gebruik van de Baanhoek.

De voetgangers oversteekbaarheid is nu slecht, wordt deze wel beter?

Ja, door de vorm van het kruispunt, kan er minder hard gereden worden.


Komt er een zebrapad?

Nee, dit past niet in een 30km/u zone gebied.


Komt er een voorrangsregeling 'Uitrit' vanuit het Plaatje. Het is een weg van rechts en heeft nu voorrang (gezien vanuit de Baanhoek)?
Er komt geen uitritconstructie vanuit het Plaatje. Het wordt een gelijkwaardig kruispunt, dat past binnen de 30 kilometer zone.

Wie kan helpen met de verkoopprocedure van restkavels? Wij hebben inmiddels meerdere verzoeken gedaan bij ROM-D maar krijgen geen reactie!
ROM-D is de eigenaar van de grond, met deze organisatie moet contact opgenomen worden.

Een tweede parkeerplaats ligt voor de poort van huisnummer 30. Ik kan er niet uit met de brommer. In- en uitrijden van deze twee plaatsen is ook lastig. Kunnen de plaatsen nog wat opgeschoven worden richting het kruispunt? Of anders een plaats verplaatsen naar de entree van het Plaatje?
De parkeerplaatsen kunnen niet verder richting het kruispunt worden opgeschoven. Er zal een parkeerplaats met schuine zijden worden aangelegd (net als aan de overzijde van de weg) om het in en uit rijden te vergemakkelijken.

Kan er aan de noordzijde een het ‘twee-richting fietspad’ aangelegd worden richting de Deltalaan, die daar aansluit op het twee-richting fietspad?
Nee, ten eerste past dit niet in de invulling van een 30km/u zone, ten tweede is er niet of nauwelijks ruimte voor.  En als laatste ligt het twee-richting fietspad pas aan de overzijde van de Craijensteijn.

Kan het kruispunt als plateau met SVT drempels worden uitgevoerd in plaats van een 'rotonde'?

Ja, in theorie kan dit wel, maar hiervoor is er op deze locatie bewust niet voor gekozen. Een 30km/u SVT drempel is relatief steil en heeft daarom een aantal nadelen:

  • levert stootbelastingen (trillingen) op in de Kleidijk. Hierover wordt nu ook geklaagd als gevolg van (vracht)auto's die over de Baanhoek rijden
  • Levert discomfort op voor de fietser. Met name voor de jeugdige fietsers kan het een potentieel evenwichtsverlies (is vallen) opleveren
  • Geeft discontinuïteit, is wegbeeld van de Baanhoek
  • lossing wordt verder niet in Sliedrecht toegepast


Heeft de gemeente al nagedacht over de parkeerplaatsen op het Plaatje met betrekking tot hangjeugd en overnachtende chauffeurs? (Is overlast voor de buurt)
Voor overlast van jongeren heeft de gemeente een jeugd/jongerenwerker in dienst die in gesprek gaat, zodra er sprake is van overlast. Vrachtauto's mogen niet binnen de bebouwde kom parkeren en/of overnachten. Hiervoor is Nijverwaard aangewezen als locatie. Door de gemeente wordt hierop toegezien en opgetreden.

Kan het kruispunt niet gehandhaafd blijven zoals het nu is, met een uitritconstructie vanuit het Plaatje?

Nee, hiervoor gelden voor de gemeente de volgende argumenten:

  1. Y-aansluitingen (niet haakse aansluitingen van wegen) zijn potentiële verkeersconflictpunten en mogen om die reden niet aangelegd worden. Daar waar ze er nog liggen, worden ze aangepast naar T-aansluitingen (haakse aansluitingen van wegen)
  2. Voor het verkeer van en naar het Plaatje moet er dan twee keer een scherpe bocht gemaakt worden. Dit is voor het vrachtverkeer niet haalbaar
  3. In de huidige bocht wordt te hard gereden en er gebeuren te veel ongelukken. De huidige situatie is dus verkeersonveilig
  4. De dubbele T-aansluiting ondersteunt niet de uitgangspunten van een 30 kilometer zone gebied (overzichtelijkheid, begrijpbaarheid, bereidbaarheid)

Hoe hoog worden de gebouwen op het Plaatje?
De goedgekeurde bouwplannen bestaan uit twee hallen, met maximaal vier bouwlagen.

Wanneer wordt er gestart met de bouw op het Plaatje?
Dat is nog niet bekend.

Wanneer wordt er begonnen met de aanpak van het kruispunt?
Maandag 22 augustus start de aannemer. DE werkzaamheden duren tot uiterlijk eind oktober.Kan de drempel in de Deltalaan (onderaan de dijk) verwijderd worden? Deze zorgt voor veel trilling overlast.
Ja dat kan. Als de plannen voor de nieuwe aansluiting van het Plaatje doorgaan zoals nu door de gemeente is beoogd en de bijbehorende aangevraagde subsidie wordt verstrekt. Ter plaatse blijft wel de wettelijk verplichte herkenbare entree van het 30 kilometer zone gebied.

Kan het vrachtverkeer (sluipverkeer) geweerd worden op de Baanhoek? Deze veroorzaken veel trilling overlast.
Dat gaan we bekijken. De gemeente is bezig met verschillende studies, waarna er een verkeersbeleidsplan wordt opgesteld. De voorkeursroute (Deltalaan-Parallelweg) voor vrachtverkeer wordt al vooruitlopend geoptimaliseerd als hiervoor de aangevraagde subsidie wordt toegekend.


Wordt er rekening gehouden met masten en paaltjes i.v.m. uitzonderlijk transport?
Ja.

Kan het stuk Baanhoek (West van kruising met de parkeervakken aan twee zijden) breder?
Nee, de breedte van de weg wordt zoveel mogelijk uniform gehouden met een maximum breedte wat past binnen het 30 kilometer zone.

Wat te doen met vrachtwagenchauffeurs die onbekend zijn? Houden zei de boel op of kunnen ze keren?
Fout rijden is altijd vervelend. Op het Plaatje is ruimte gecreëerd om vrachtwagens te laten keren. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Dhr. Henk Bak.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn