Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Plannen en projecten Project Craijensteijn

Project Craijensteijn

De gemeente Sliedrecht werkt aan het voorlopig schetsontwerp van het project Craijensteijn. Het project gaat over het realiseren van een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van de Craijensteijn, vanaf sporthal De Basis tot aan de verkeerslichten op de Deltalaan. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is de scherpe bochten flauwer te maken zodat het verkeer gelijkmatiger doorstroomt. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt.


Het schetsontwerp is tot stand gekomen in samenwerking met de klankbordgroep Craijensteijn. De klankbordgroep, bestaande uit een aantal betrokken inwoners, de fietsersbond en ASVZ is vanaf 2017 betrokken bij dit plan.


Op woensdag 24 april 2019 was er een inloopmoment bij ASVZ. Zo'n 100 inwoners hebben de bijeenkomst bezocht en zijn actief het gesprek aangegaan met de klankbordgroep en de projectleider van de gemeente. Uiteindelijk heeft dit geleid tot 69 opmerkingen en 2 nieuwe inschrijvingen voor de klankbordgroep. Uit de opmerkingen blijkt dat er behoefte is aan verdere optimalisering van zebrapaden. Vooral een zebrapad ter hoogte van de achteringang van ASVZ en ter hoogte van de Basis werd regelmatig genoemd. Ook waren er opmerkingen over de mogelijk toenemende snelheid na de wegaanpassing. Naast snelheid is overlast als gevolg van vrachtverkeer ook een regelmatig genoemde opmerking.


Opmerkingen


De volledige PDF-bestandlijst met opmerkingen is te raadplegen. Medio oktober 2019 wordt tijdens een vervolgbijeenkomst een verder uitgewerkt ontwerp getoond, waarbij de op- en aanmerkingen zoveel als mogelijk zijn verwerkt.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn