Spring naar inhoud
Home Wonen en leefomgeving Plannen en projecten Sportaccommodatie Benedenveer

Sportaccommodatie Benedenveer

en de ontwikkeling van Benedenveer-Noord


Eind 2013 heeft gemeente Sliedrecht gekozen voor een geprivatiseerde sportaccommodatie in het gebied Benedenveer. Het gaat om een multifunctionele sportcomplex, dat zal dienen als thuisbasis voor volleybalvereniging Sliedrecht Sport, maar ook beschikbaar is voor alle gangbare zaalsporten en sportevenementen. Zo zullen leerlingen van de scholen in Baanhoek-West gymles krijgen in deze hal.

De sportaccommodatie bestaat uit drie zaaldelen en beschikt over een sportkantine, businessruimte, krachthonk en voldoende tribunecapaciteit. Stichting Sportaccommodatie Benedenveer heeft het initiatief genomen om de sportaccommodatie te realiseren. Daarnaast heeft GEM Benedenveer het initiatief genomen om invulling te geven aan het resterende gebied van Benedenveer-Noord.


Inloopavond

Onderstaand beeld en tekeningen zijn getoond tijdens de inloopavond van 24 augustus 2015.


Sportaccomodatie Benedenveer


Besluitvorming

Om de plannen ten uitvoer te brengen zijn er in 2014 diverse onderzoeken uitgevoerd om de haalbaarheid van het project Sportaccommodatie Benedenveer te toetsen. Nadat gebleken was dat het project haalbaar is, hebben gemeente Sliedrecht en Stichting Sportaccommodatie Benedenveer in april 2015 de overeenkomsten getekend voor het realiseren van de sportaccommodatie.  
Daarnaast is het bestemmingsplan voor geheel Benedenveer-noord op 27 oktober 2015 vastgesteld.


Planning 

Vanaf 11 juli 2016 wordt het terrein van de sporthal locatie bouwrijp gemaakt en de ontsluitingsweg zal worden voorbelast. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer De Jager Sliedrecht en  duren tot begin oktober. De voorbelasting wordt in het voorjaar van 2017 weer verwijderd.

GEM Benedenveer zal, na vaststelling van het definitieve bestemmingsplan, de plannen voor de invulling van het resterende gebied verder gaan ontwikkelen. Inzet van GEM Benedenveer is realisatie van met name vrijstaande en 2/1 kapwoningen op grote kavels met veel groen en water. Deze woningen zullen tot stand komen in samenspraak met potentiƫle kopers, waarna GEM Benedenveer de woningen op maat zal ontwerpen.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn